Prelegenci

Jakub Budzyński

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej

Uwarunkowania rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Prezes zarządu Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, Supply Chain & Stakeholder Manager w Simply Blue Group, konsultant branżowy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, aktywny promotor rozwoju sektora offshore wind w regionie Morza Bałtyckiego.
Ekspert w dziedzinie łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz regulacji polskiego rynku w tej dziedzinie, od początku kariery zawodowej związany z sektorem morskiej energetyki wiatrowej.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Specjalista w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej, regulacji dotyczących sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i zagranicą. Doradca i konsultant w dziedzinie budowy łańcucha wartości w sektorze offshore wind oraz wczesnego etapu developmentu projektu morskiej farmy wiatrowej w polskich warunkach prawno-rynkowych.
Współautor propozycji rozwiązań regulacyjnych i systemowych dla polskiego sektora offshore wind. Doświadczony w praktyce realizacji projektów morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
Współautor ustawowej koncepcji promowania tzw. local content w łańcuchu dostaw dla bałtyckich projektów morskich farm wiatrowych, aktywny uczestnik prac nad treścią Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. Ustawa Offshore) z dn. 17.12.2020 r.
Jeden z inicjatorów oraz autorów Porozumienia Sektorowego na rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal), podpisanego w dniu 15.09.2021 r. w Warszawie przez około 200 podmiotów, na czele z przedstawicielami rządu oraz największych podmiotów działających w skali globalnej na rynku projektów morskich farm wiatrowych oraz w łańcuchu dostaw.