Prelegenci

Marek Świerżyński

Ocean Winds

Uwarunkowania techniczne przygotowania morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku z perspektywy dewelopera

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z energetyką wiatrową. Przez lata pełnił funkcję kierownika technicznego na różnorodnych projektach, w tym zarządzaniu offshorem oraz rozwoju produktu w branży wiatrowej.
Od około dwóch lat związany z Ocean Winds, gdzie pracuje na stanowisku Engineering Associate Director
, przy rozwijaniu pierwszej morskiej farmy wiatrowej tej spółki w Polsce – BC-Wind.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, na wydziale samochodów i maszyn roboczych  oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.