Agenda Konferencji

*Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

DZIEŃ 1

10 KWIETNIA

8:30 – 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 11:15

Sesja I

Paweł Kośmider

Monika Socha-Kośmider

Przewodnicząca Konferencji, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp.z o.o.

Otwarcie konferencji

Gwizdala

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Profesor Emeritus PG, Politechnika Gdańska

Fundamentowanie elektrowni wiatrowych lądowych i morskich

Odnawialne źródła energii (OZE) mają istotny udział w spełnianiu zapotrzebowania energetycznego Unii Europejskiej. Bardzo istotny jest wiatr, który wykorzystywany jest do uzyskiwania energii elektrycznej przy użyciu turbin wiatrowych.
Ważną część stanowi projekt posadowienia. W wystąpieniu przedstawiona zostanie charakterystyka posadowienia elektrowni wiatrowych lądowych i morskich.
Dla elektrowni lądowych wyróżniamy 3 główne sposoby posadowienia:
– fundamenty bezpośrednie na gruncie rodzimym,
– grupie pali,
– posadowienie bezpośrednie na podłożu wzmocnionym.
Posadowienie morskich EW to:
– monopale (pojedyncze pale o dużej średnicy),
– fundamenty bezpośrednie (grawitacyjne),
– grupy pali,- pojedyncze kesony (ssące) lub grupy kesonów,
– jako konstrukcje pływające zakotwione w dnie morskim.
Przedstawione zostaną przykładowe, praktyczne rozwiązania różnych sposobów posadowienia.
Klara Ramm IB2023

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej

Geotechniczne badania laboratoryjne dla posadowienia obiektów offshore – wyzwania i potrzeby

Referat przygotowany we współpracy z dr. Marcinem Witowskim oraz mgr Olgą Wesołowską
CudnyMarcin-300x300-1

dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG

Politechnika Gdańska

Metody analizy współpracy monopalowych fundamentów morskich elektrowni wiatrowych z podłożem gruntowym

11:15 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 14:30

Sesja II

Chylinska Agnieszka

Agnieszka Chylińska

DWF Poland Jamka sp.k.
Chylinska Agnieszka

Łukasz Gembiś

DWF Poland Jamka sp.k.

Kontraktowe modele realizacji inwestycji z sektora offshore

W prezentacji prowadzący skupią się na omówieniu poniższych zagadnień:

 • Rodzaje kontraktów w inwestycjach offshore (EPC, BOP, umowy dostawy).
 • Jak skutecznie zabezpieczyć ryzyka prawne związane z posadowieniem i przyłączami morskich farm wiatrowych.
 • Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowych umów z sektora offshore.

Współautorem referatu jest mec. Łukasz Gembiś.

Swierzynski Marek

Marek Świerżyński

Ocean Winds

Uwarunkowania techniczne przygotowania morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku z perspektywy dewelopera

Iwanow Radoslaw

Radosław Iwanow

MEWO S.A.

Ryzyka podczas planowania i realizacji kampanii geotechnicznej w strefie nearshore

W ramach prezentacji omówione zostaną poniższe zagadnienia dotyczące:
• Inwestycji w strefie brzegowej,
• Ryzyk w planowaniu i realizacji kampanii geotechnicznej,
• Ryzyk związanych z specyfiką akwenu oraz doborem jednostek i sprzętu do badań.

jeremakow

Piotr Jermakow

Jermak Offshore Marine Services

Możliwości budowy i rozwoju sektora MFW z wykorzystaniem krajowego potencjału

jeremakow

Waldemar Greszczuk

Jermak Offshore Marine Services

Prezentacja operacji morskich jednostek typu jack up

Mirosław Błoniarz

Mirosław Błoniarz

ALPLAN sp. z o.o. sp.k.

Proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowych

dr inż. Remigiusz Duszyński

dr inż. Remigiusz Duszyński

Tensar

Drogi i platformy robocze w inwestycjach OZE

14:30 – 15:45

Przerwa obiadowa

15:45 – 17:00

PANEL DYSKUSYJNY: Transformacja energetyczna a perspektywy rozwoju lądowych i morskich farm wiatrowych w Polsce

Prowadzący:

Mariusz Leszczyński

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej
Wojciech Harpula

Wojciech Harpula

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Uczestnicy:

Chylinska Agnieszka

Agnieszka Chylińska

DWF Poland Jamka sp.k.
Iwanow Radoslaw

Radosław Iwanow

MEWO S.A.
Piotr Jermakow

Piotr Jermakow

Jermak Offshore Marine Services
Swierzynski Marek

Marek Świerżyński

Ocean Winds
 • Wyzwania i plany
 • Regulacje prawne – czego brakuje
 • Co wpływa na wstrzymywanie dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
 • Plany przyłączy – czy zakładane są realnymi
 • Morskie czy lądowe farmy wiatrowe – które inwestycje będą kluczowymi dla transformacji energetycznej
 • Współpraca pomiędzy inwestorem a projektantem i wykonawcą
 • Local content – jaki będzie jego udział w realizacjach budowy farm wiatrowych

20:00 – 00:00

Kolacja bankietowa z atrakcjami

Dodatkowe atrakcje:

 • Zmień się z AI
 • Pokaz iluzji scenicznej

DZIEŃ 2

11 KWIETNIA

9:30 – 11:00

Sesja I

Robert Osikowicz

Robert Osikowicz

ROE

Lądowe i morskie HDD – podobieństwa i różnice

Michał Janiszewski

Michał Janiszewski

Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp.k. / ZOPI

Wymagania dla badań podłoża gruntowego pod farmy wiatrowe w świetle przepisów i specyfikacji producentów

W ramach wystąpienia poruszone będą tematy metod prowadzenia badań podłoża gruntowego pod farmy wiatrowe, przepisów prawa budowlanego, geologicznego i górniczego i prawa ochrony środowiska w kontekście prowadzenia rozpoznania geotechnicznego pod farmy wiatrowe oraz omówienie specyfikacji niektórych producentów farm wiatrowych.
dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Posadowienia elektrowni wiatrowych. Przygotowanie danych do projektowania, wykonawstwo i kontrola jakości

W referacie zostaną omówione zagadnienia związane z posadowieniem słupów dla turbin wiatrowych. Ze względu na charakter i wymagania dotyczące tych konstrukcji, można zaobserwować paradoksalne „odwrócenie porządku” w aspekcie wyboru technologii posadowienia. Uznawane zazwyczaj za najbardziej skomplikowane posadowienia głębokie, w tym przypadku są stosunkowo najmniej wymagające w aspekcie rozpoznania podłoża i późniejszej kontroli jakości robót (próbne obciążenia, badania ciągłości). Budowa na „wzmocnionym podłożu” wymaga świadomego wyboru technologii wzmocnienia, precyzyjnego określenia wymagań i finalnie dość skomplikowanych zabiegów związanych z interpretacją badań jakościowych wzmocnionego podłoża w aspekcie oczekiwań zdefiniowanych w projekcie. Paradoksalnie, stosunkowo najtrudniej, przynajmniej na etapie przygotowania danych do projektowania, zaprojektować od strony geotechnicznej fundament płytowy oparty bezpośrednio na gruncie. Trudność polega głównie na wyznaczaniu modułów dynamicznych do projektowania fundamentu obciążanego cyklicznie. Nawet przy świadomości, że koszt posadowienia stanowi ledwie kilka procent wartości gotowego „wiatraka”, warto dokonywać decyzji o wyborze technologii w sposób świadomy, bo ewentualne korekty posadowienia w fazie eksploatacji są niezwykle trudne ze względu na brak dostępu do podłoża pod płytą.

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:45

Sesja II

Jakub Budzyński

Jakub Budzyński

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej

Uwarunkowania rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Piotr Jermakow

Roman Seweryn

Jermak Offshore Marine Services

Prezentacja operacji morskich jednostek semi-submersible (pływających) jako kolejna faza rozwoju MFW

dr inż. Dawid Augustyn

Mariusz Mazur

Ramboll Poland

Budowa morskiej farmy wiatrowej w kontekście wsparcia produkcji i instalacji z punktu widzenia biura inżyniersko-konstrukcyjnego

12:45

Obiad