Prelegenci

dr Marcin Witowski

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej

Geotechniczne badania laboratoryjne dla posadowienia obiektów offshore – wyzwania i potrzeby

Referat przygotowany we współpracy z dr hab. inż. Tomaszem Godlewskim, prof. ITB oraz mgr Olgą Wesołowską

Pracownik naukowy od 2011 r. zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu. Ukończył studia w specjalności geologia inżynierska na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 r. w ITB uzyskał tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. W ramach pracy w ITB, opracował ponad 100 ekspertyz i dokumentacji dotyczących fundamentowania różnych obiektów budowlanych oraz badań podłoża. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych dotyczących zaawansowanych badań mechanicznych gruntu oraz oprzyrządowania stosowanego w tego typu badaniach. Artykuły te zostały opublikowane między innymi czasopismach wydawanych przez American Society for Testing and Materials (ASTM) oraz American Society of Civil Engineers (ASCE). W swojej pracy naukowej skupia się głównej mierze nad rozwojem aparatury badawczej, szczególnie nad rozwojem czujników napróbkowych używanych w komorze trójosiowej służącej do badań gruntu. Czujniki te mierzą szereg parametrów, których wyznaczenie jest podstawą określenia parametrów charakteryzujących wytrzymałość gruntu oraz charakterystyki jego sztywności w szerokim zakresie odkształceń. Zdobywca złotego i brązowego medalu na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2023.  Członek zespołu normalizacyjnego Komitetu Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN.