Prelegenci

Michał Janiszewski

Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp.k. / ZOPI

Wymagania dla badań podłoża gruntowego pod farmy wiatrowe w świetle przepisów i specyfikacji producentów

W ramach wystąpienia poruszone będą tematy metod prowadzenia badań podłoża gruntowego pod farmy wiatrowe, przepisów prawa budowlanego, geologicznego i górniczego i prawa ochrony środowiska w kontekście prowadzenia rozpoznania geotechnicznego pod farmy wiatrowe oraz omówienie specyfikacji niektórych producentów farm wiatrowych.

Michał Janiszewski, magister ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, Prezes Zarządu firmy PGI Łódź, która od 1997 roku świadczy usługi geologiczne dla sektora budownictwa w całej Polsce. Michał Janiszewski posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów z zakresu badania podłoża gruntowego dla infrastruktury drogowej, kolejowej czy energetycznej.