spin

KONFERENCJA

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE POSADOWIENIA
I PRZYŁĄCZY MORSKICH FARM WIATROWYCH

MAJ 2023 | GDAŃSK

BUDOWA FARM WIATROWYCH

Szanowni Państwo!

Konferencja „BUDOWA FARM WIATROWYCH” to nowe wydarzenie, organizowane przez Wydawnictwo Inżynieria. Od ponad dwóch dekad tworzymy projekty konferencyjne, w trakcie których przedstawiciele wszystkich stron procesu inwestycyjnego wymieniają się swoją wiedzą, czy to w trakcie obrad, debat, czy też indywidualnych rozmów w kuluarach.

Transformacja energetyczna, osiągnięcie zaplanowanych celów neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 staną się tylko wówczas faktem, kiedy znacząco przyspieszą inwestycje w odnawialne źródła energii. Nieodzownym aspektem ich realizacji jest dobra komunikacja pomiędzy inwestorem, światem nauki, a projektantem, wykonawcą czy też dostawcą technologii i produktów. Głęboko wierzę, że nasz nowy projekt stanie się, jak i inne dotychczas przez nas stworzone, platformą do wymiany wiedzy, dyskusji, wyciągania wniosków oraz wdrażania nowych jakże cennych pomysłów realizacyjnych.

Co ważne, tematyka energetyczna jest jedną z istotnych poruszanych przez nas od ponad dekady na portalu inzynieria.com.

W trakcie cyklicznego projektu konferencyjnego „BUDOWA FARM WIATROWYCH” skupiać się będziemy na inżynierskich niuansach realizacji zarówno budowy, jak i przyłączy elektrowni wiatrowych, a to wszystko dzięki wsparciu uznanych przedstawicieli branżowych. Naszym tegorocznym priorytetem będzie rozmowa o możliwościach technicznych posadowienia morskich farm wiatrowych i ich przyłączy, a także realizacji budowy portów instalacyjnych i serwisowych.

Jestem przekonana, że w dobie kryzysu energetycznego właśnie ta gałąź rozwoju OZE będzie niezwykle istotna dla zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Serdecznie zapraszam i pozostaję do dyspozycji w przypadku chęci zgłoszenia propozycji tematu do omówienia w trakcie obrad.

Monika Socha-Kośmider

Monika Socha-Kośmider

Przewodnicząca Kongresu

PRZEWIDYWANA TEMATYKA KONFERENCJI

  • Kierunki rozwoju polskich morskich farm wiatrowych
  • Największe morskie farmy wiatrowe na świecie
  • Projektowanie oraz doradztwo techniczne
  • Rozpoznanie geotechniczne
  • Możliwości i technologie posadowienia farm wiatrowych
  • Budowa portów instalacyjnych i serwisowych
  • Plany inwestycyjne

INTERAKTYWNA KONFERENCJA

SŁUCHASZ EKSPERTÓW

ZDOBYWASZ WIEDZĘ

ZADAJESZ PYTANIA

WYRAŻASZ OPINIĘ

PRELEGENCI

Marcin Cudny

Politechnika Gdańska

Mariusz Leszczyński

Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Prelegenci w trakcie potwierdzania, powyższa lista będzie na bieżąco aktualizowana.

WIĘCEJ INFORMACJI

SPONSORZY / PATRONATY

PATRONAT MEDIALNY