Prelegenci

Olga Wesołowska

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej

Geotechniczne badania laboratoryjne dla posadowienia obiektów offshore – wyzwania i potrzeby

Referat przygotowany we współpracy z dr hab. inż. Tomaszem Godlewskim, prof. ITB oraz dr. Marcinem Witowskim

Od 2016 r. pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w laboratorium Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu. Absolwentka Wydziału Geologii UW. Specjalizuje się w badaniach laboratoryjnych gruntów i jest odpowiedzialna za metody badawcze obejmujące pełen zakres akredytacji Laboratorium Badań Podłoża. Specjalista w zakresie opracowywania metodyki wykonywania laboratoryjnych badań gruntów, z uwzględnieniem wymogów projektowych, w tym na potrzeby strategicznych inwestycji w kraju. Od 2023 r. Przewodnicząca Zespołu ds. geotechnicznych badań obiektów energetyki niekonwencjonalnej w ITB.