Prelegenci

Piotr Jermakow

Jermak Offshore Marine Services

Możliwości budowy i rozwoju sektora MFW z wykorzystaniem krajowego potencjału