Prelegenci

Mirosław Błoniarz

ALPLAN sp. z o.o. sp.k.

Proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowych

W ramach wystąpienia zostanie omówiona definicja elektrowni wiatrowych w ujęciu legislacyjnym prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych oraz zastaną poruszone problemy praktyczne z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie w świetle wymagań prawa.

Mirosław Błoniarz, prezes zarządu firmy Alplan zajmującej się projektowaniem i nadzorami w energetyce odnawialnej. Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach technicznych oraz formalno-prawnych związanych z procesem budowy lądowych farm wiatrowych. Od 2009 roku autor projektów budowlanych o łącznej mocy ponad 2000 MW na terenie Polski i za granicą, ekspert w dziedzinie planowania i projektowania wielkoskalowych lądowych farm wiatrowych, linii przesyłowych i obiektów energetyki zawodowej.