Prelegenci

dr inż. Remigiusz Duszyński

Tensar

Drogi i platformy robocze w inwestycjach OZE

Jest z wykształcenia hydrotechnikiem i geotechnikiem. Od roku 2000 pracuje na Politechnice Gdańskiej jako nauczycielem akademickim. Obecnie pełni funkcję Business Development Managera w firmie Tensar Polska koncentrując swoje działania na wdrażaniu nowoczesnych technologii stabilizacji mechanicznej kruszywa w inwestycjach kolejowych. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i ekspercka związana jest z szeroko pojętym budownictwem, hydrotechniką i geotechniką. Swoje zainteresowania koncentruje w obszarze zastosowania geosyntetyków do wzmacniania słabego podłoża gruntowego, wzmacniania skarp i zboczy oraz projektowania efektywnych i bezpiecznych platform roboczych i dróg technologicznych. Jest autorem lub współautorem czterech monografii, ponad trzydziestu artykułów oraz blisko dwustu projektów i ekspertyz naukowych. Jest również aktywnym członkiem PKG, PSG, ISSMG oraz IGS.