Prelegenci

Radosław Iwanow

MEWO S.A.

Ryzyka podczas planowania i realizacji kampanii geotechnicznej w strefie nearshore

W ramach prezentacji omówione zostaną poniższe zagadnienia dotyczące:
• Inwestycji w strefie brzegowej,
• Ryzyk w planowaniu i realizacji kampanii geotechnicznej,
• Ryzyk związanych z specyfiką akwenu oraz doborem jednostek i sprzętu do badań.

Radosław Iwanow tytuł magistra geologii uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa na Politechnice Gdańskiej, posiada uprawnienia geologiczne kat. VII oraz XI, a na co dzień pełni rolę Koordynatora Projektów Geotechnicznych w MEWO S.A.
Jest autorem i współautorem opracowań z zakresu geologii, hydrogeologii, geotechniki, środowiska i gospodarowania wodami. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji kampanii badawczych oraz dokumentowaniu warunków gruntowo-wodnych na lądzie i morzu. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla firm świadczących usługi z zakresu geologii, hydrogeologii, geotechniki, budownictwa jak również biur projektowych świadczących usługi w obszarach budowli hydrotechnicznych i kompleksowym przygotowaniu projektów inwestycyjnych OZE. Brał udział w projektach takich jak lądowe i morskie farmy wiatrowe (FW Przykona, BC WIND, Baltica 1, Bałtyk I, II i III), wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne (PV Gryf) oraz projektach infrastrukturalnych (Terminal FSRU, SE 400/110kV Żydowo Kierzkowo, SW Siarzewo).