Prelegenci

Agnieszka Chylińska

DWF Poland Jamka sp.k.

Kontraktowe modele realizacji inwestycji z sektora offshore

W prezentacji prowadzący skupią się na omówieniu poniższych zagadnień:

  • Rodzaje kontraktów w inwestycjach offshore (EPC, BOP, umowy dostawy).
  • Jak skutecznie zabezpieczyć ryzyka prawne związane z posadowieniem i przyłączami morskich farm wiatrowych.
  • Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowych umów z sektora offshore.

Współautorem referatu jest mec. Łukasz Gembiś.

Agnieszka Chylińska jest radcą prawnym na stanowisku Counsel, członkiem Zespołu Energetyki Odnawialnej i Zamówień Publicznych w DWF, prawnikiem specjalizującym się w doradztwie transakcyjnym w zakresie energetyki, nieruchomości i zamówień publicznych.
Specjalizuje się w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym energetycznych oraz realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jest odpowiedzialna za transakcje handlowe w sektorze odnawialnych źródeł energii (w tym corporate PPA), pomagając klientom w procesach M&A, dokumentacji przetargowej,  przygotowaniu i negocjowaniu umów o realizację inwestycji (DSA), umów EPC, LTSA, BoP i TSA. Specjalizuje się również w kontraktach budowlanych na realizację przedsięwzięć, w których pracodawcą jest podmiot publiczny lub prywatny (w tym opartych na standardach FIDIC).