JEDNA KONFERENCJA = WIELE MOŻLIWOŚCI

Dwie
tematyki

Prelekcje
ekspertów

Panele
dyskusyjne

Wystawa

i wiele więcej

Szanowni Państwo,

w dniach 10 – 11 kwietnia 2024 r. w hotelu Radisson Blue w Sopocie odbędzie się II edycja Konferencji „Budowa Farm Wiatrowych”. Ubiegłoroczna Konferencja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony przedstawicieli branży. W pełni potwierdziła potrzebę prowadzenia potrzebę wieloaspektowej dyskusji skupiającej wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz uwidoczniła korzyści płynące z dzielenia się wiedzą oraz prowadzenia środowiskowego dialogu.

Zgodnie z rządowymi założeniami strategicznymi, w 2040 r. ponad połowa mocy zainstalowanych w Polsce ma pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych. Równie ambitny cel stawia Komisja Europejska, która liczy, że w 2030 r. udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej sięgnie 45 %.

By urzeczywistnić te zamierzenia, konieczna jest platforma wymiany doświadczeń między projektantami, producentami, wykonawcami i inwestorami. Taką rolę pełni właśnie Konferencja „Budowa Farm Wiatrowych”. W tym roku przedmiotem obrad i dyskusji będą zagadnienia związane zarówno z budową morskich, jak i lądowych farm wiatrowych. Uważamy bowiem, że osiągnięcie zaplanowanych celów neutralności klimatycznej wymaga możliwie kompleksowego spojrzenia na potrzeby energetyki wiatrowej. Uwzględniając jednak specyfikę obu typów instalacji uznaliśmy, że po części wspólnej Konferencji, obrady dotyczące offshore oraz farm lądowych, będą toczyć się osobno.

W trakcie Konferencji uznani eksperci w szczegółowy sposób poruszą m.in. wątki projektowe, techniczne oraz finansowe. Nie uciekniemy także przed dyskusją dotyczącą, budzących emocje środowiska, zagadnień legislacyjnych. Uczestnicy będą mieli także wiele możliwości do nawiązywania i zacieśniania branżowych kontaktów. Wszystko po to, by w pełni wykorzystać szansę, jaką dla polskich firm i inżynierów niesie proces transformacji energetycznej naszego kraju.

Spotkajmy się w Sopocie, w dniach 10 – 11 kwietnia, na II edycji Konferencji „Budowa Farm Wiatrowych”. Do zobaczenia!

Monika Socha-Kośmider
Przewodnicząca Konferencji

ZAREJESTRUJ SIĘ DO
08.03.2024
I ZYSKAJ TERMOS
i KUBEK TERMICZNY

PRZEWIDYWANA TEMATYKA
KONFERENCJI

BUDOWA FARM WIATROWYCH

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE POSADOWIENIA I PRZYŁĄCZY
LĄDOWYCH I MORSKICH FARM WIATROWYCH

 • KIERUNKI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU
 • PLANY INWESTYCYJNE
 • ZAGADNIENIA PRAWNE
 • ROZPOZNANIE I BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO
 • DORADZTWO TECHNICZNE
 • PROJEKTOWANIE
 • MOŻLIWOŚCI I DOBÓR TECHNOLOGII
 • REALIZACJA
 • MORSKIE OPERACJE OFFSHORE
 • PORTY INSTALACYJNE I SERWISOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

… a o tym wszystkim w oparciu o dyskusje pomiędzy przedstawicielami inwestorów, projektantów, konsultantów, dostawców rozwiązań technologicznych i wykonawców.

Partnerzy / Patroni

SIDiR
Kraków

Partnerzy Złoci

GuD
Jermak

Patronat Medialny

GDMT
IB
inzynieria.com