Prelegenci

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Posadowienia elektrowni wiatrowych. Przygotowanie danych do projektowania, wykonawstwo i kontrola jakości

W referacie zostaną omówione zagadnienia związane z posadowieniem słupów dla turbin wiatrowych. Ze względu na charakter i wymagania dotyczące tych konstrukcji, można zaobserwować paradoksalne „odwrócenie porządku” w aspekcie wyboru technologii posadowienia. Uznawane zazwyczaj za najbardziej skomplikowane posadowienia głębokie, w tym przypadku są stosunkowo najmniej wymagające w aspekcie rozpoznania podłoża i późniejszej kontroli jakości robót (próbne obciążenia, badania ciągłości). Budowa na „wzmocnionym podłożu” wymaga świadomego wyboru technologii wzmocnienia, precyzyjnego określenia wymagań i finalnie dość skomplikowanych zabiegów związanych z interpretacją badań jakościowych wzmocnionego podłoża w aspekcie oczekiwań zdefiniowanych w projekcie. Paradoksalnie, stosunkowo najtrudniej, przynajmniej na etapie przygotowania danych do projektowania, zaprojektować od strony geotechnicznej fundament płytowy oparty bezpośrednio na gruncie. Trudność polega głównie na wyznaczaniu modułów dynamicznych do projektowania fundamentu obciążanego cyklicznie. Nawet przy świadomości, że koszt posadowienia stanowi ledwie kilka procent wartości gotowego „wiatraka”, warto dokonywać decyzji o wyborze technologii w sposób świadomy, bo ewentualne korekty posadowienia w fazie eksploatacji są niezwykle trudne ze względu na brak dostępu do podłoża pod płytą.

Adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Ma już ponad 50 lat, jednak ciągle jest entuzjastą geotechniki. Za nim 30 lat praktyki inżynierskiej w tematyce głębokich wykopów, pali fundamentowych, metod wzmacniania podłoża gruntowego i wpływów środowiskowych ze strony robót geotechnicznych i górniczych.
Przydatne adresy:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-8558-2018
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14024816900