KONFERENCJA HYBRYDOWA
online lub osobiście

KONFERENCJA
HYBRYDOWA

online lub osobiście

JEDNA KONFERENCJA = WIELE MOŻLIWOŚCI

Praktyczne
warsztaty

Prelekcje
ekspertów

Panele
dyskusyjne

Wystawa

Pokazy
technologii

i wiele więcej

Warsztaty

Przygotowanie inwestycji bezwykopowych renowacji sieci na etapie przedprzetargowym. Niezbędne czynności krok po kroku

Beata Nienartowicz
Tomasz Szczepański

ROZWIŃ OPIS

Autorzy warsztatów omówią kolejne etapy przygotowania inwestycji w zakresie bezwykopowej renowacji sieci podziemnych. Wskażą wagę i potrzebę działań na poszczególnych etapach. Przedstawią wybrane przykłady dobrych praktyk. Nie zabraknie również przykładów najczęściej popełnianych błędów.

 

  • Ogólne zasady utrzymania sieci i zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną – zarządzanie trwałością
  • Identyfikacja problemów eksploatacyjnych, podejmowanie decyzji o konieczności renowacji
  • Inspekcja CCTV i wstępna klasyfikacja zadania i koniecznego zakresu naprawy
  • Właściwa analiza problemu i wybór ścieżki realizacyjnej zadania
  • Zakres i sposób pozyskania niezbędnej dokumentacji technicznej
  • Metodyka doboru technologii
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • Określenie wymagań, jakie powinni spełniać wykonawcy i projektanci
  • Ryzyka niepowodzenia projektu na etapie wykonawczym
  • Wybrane elementy procedur odbiorowych

MARCIN PROKOP

Występy publiczne bez tajemnic
czyli jak zapanować nad prezentacją, 
słuchaczami oraz tremą?

NAGRODY TYTAN 2023

REALIZACJĘ / PRODUKT

Prelegenci

Adam Bok

Adam Bok

PROMA

Bierna ochrona antykorozyjna rur przewodowych – nadzór nad jakością wyrobu kluczem do sukcesu inwestycji

Mirosław Cecuga

Mirosław Cecuga

Sezam Instal sp.j.

BlueLine®. Sprawdzona, bezbłędna i bezpieczna dla lokalnej społeczności technologia CIPP do renowacji rurociągów wody pitnej. Nowe propozycje dla polskiego rynku Skoncentrowana wiedza, dziesięciolecia doświadczenia ogólnoświatowego oraz wizjonerstwo firm...

Otakar Cigler

Otakar Cigler

Rädlinger primus line GmbH

Specjalista w dziedzinie technologii bezwykopowych z 14-letnim doświadczeniem w renowacji kanalizacji i rurociągów różnymi metodami. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Posiada uprawnienia i jest członkiem Czeskiej Izby...

Maciej Durbas

Maciej Durbas

LL.M., MCIARB

Skuteczne rozstrzyganie sporów w budownictwie. Dlaczego warto „wejść” do arbitrażu? Adwokat, LL.M., MCIArb. Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego. Co-leader Praktyki Arbitrażu KKG. Zajmuje się skomplikowanymi postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, w...

Tomasz Fischer

Tomasz Fischer

AOC

Tomasz Fischer ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe w branży kompozytów, żywic poliestrowych i CIPP, na stanowisku Sales & Marketing Manager na Europę Środkowo-Wschodnią. Tomasz jest zaangażowany we wprowadzanie gamy żywic do różnych zastosowań...

Markus Gillar

Markus Gillar

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Rehabilitacja studzienek - dlaczego, jak i z jakim skutkiem? Wystąpienie będzie zawierało informacje na temat: Przeglądu procesów instalacyjnych/materiałów Wyników badań na miejscu Wskazówek dotyczących instalacji różnych metod Wyników testu produktu IKT...

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Unikalny kalkulator doboru metody i materiału bezwykopowej renowacji kanalizacji grawitacyjnej - korzyści eksploatacyjne i wykonawcze Zaprezentowane będzie unikatowe narzędzie pod nazwą „KALKULATOR doboru” wykładzin CIPP do bezwykopowej renowacji istniejących...

Paweł Jagielski

Paweł Jagielski

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Quickplanner3D - nowy wymiar planowania przewiertów Dokładne zaplanowanie trasy wiercenia ma kluczowe znaczenie dla każdego przewiertu HDD. Obliczenie optymalnej trasy wiercenia, uwzględniającej wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na jej przebieg, jest jednak...

Jacek Jaworski

Jacek Jaworski

Heads sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się w technologii wiercenia i projektowaniu płynów wiertniczych. Obszarami szczególnego zainteresowania autora są kwestie praktycznego wykorzystania glinokrzemianów...

Tomasz Kamiński

Tomasz Kamiński

Hufgard

Dobór technologii napraw w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej Kierownik Regionu Hufgard Polska. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa i geodeta. W ramach doskonalenia zawodowego i biznesowego, zdobył również uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń...

Atef Khemiri

Atef Khemiri

DCA

Kontrakt, czyli "NUDNY" temat Zrównoważony rozwój branży HDD zależy od możliwości technicznych i wydajności wykonawców, ale także od ich zdolności do właściwego zarządzania projektami z perspektywy kontraktowej. Niniejsza prezentacja nie pretenduje do miana kursu...

Dr inż. Andrzej Kolonko

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Tłoki inteligentne w diagnostyce stanu technicznego stalowych rurociągów ciśnieniowych Tłoki inteligentne są stosowane w diagnostyce gazociągów i ropociągów. Są to rurociągi o długościach setek kilometrów. Ich awaria mogłaby stanowić wielkie zagrożenie dla środowiska...

Mark Kopietz

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

Pozostałości styrenu w CIPP - wpływ na materiały i środowisko Styren służy jako reaktywny rozcieńczalnik w żywicach UP i VE. Podczas utwardzania CIPP pod wpływem ciepła lub światła, styren prowadzi do trójwymiarowego sieciowania żywic. Jeśli polimeryzacja przebiega...

Robert Kostolany

Robert Kostolany

Eutit

Od 2000 do 2019 pracował jako product manager produktów bazaltowych w kanalizacji, od 2019 na stanowisku dyrektora handlowego Eutit, największego producenta topionego bazaltu na świecie. Najciekawsze realizacje renowacji bezwykopowej z zastosowaniem bazaltu

Piotr Kosz

Piotr Kosz

Steinzeug Keramo

Rozwiązania firmy Steinzeug-Keramo stosowane w bezwykopowej budowie i renowacji sieci kanalizacyjnych Sales engineer w Steinzeug-Keramo sp. z o.o. Od 16 lat związany z gospodarką wodno-ściekową, odpowiedzialny za doradztwo techniczne oraz wdrażanie na polskim rynku...

Roland Kośka

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Doświadczenia GAZ-SYSTEM S.A. z zastosowania techniki mikrotunelowania do budowy bezwykopowych odcinków sieci przesyłowej gazu Mikrotunelowanie jest powszechnie stosowaną przez GAZ-SYSTEM S.A. techniką bezwykopową, podstawową dla wykonania krótkich przekroczeń...

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie studiował Wydziale Metali Nieżelaznych oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od blisko 20 lat związany z branżą bezwykopową – jako wydawca, organizator konferencji i zagorzały zwolennik technologii no-dig,...

Jacek Kulig

Jacek Kulig

Schöngen

Czy nie warto skorzystać z modułów rurowych PP jako alternatyw w metodach TIP? Podstawowe zalety systemu i schematy zastosowania Znam systemy z tworzyw sztucznych „prawie” od podszewki. Nieprzerwanie od ponad 25 lat zajmuję się profesjonalnym doradztwem w dziedzinie...

Marek Kupś

Marek Kupś

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

O budowaniu społecznego PR wokół inwestycji i nie tylko… Bycie humanistą z techniczną wyobraźnią, bardzo pomaga w zarządzaniu, budowaniu strategii, szukaniu nowych rozwiązań. Dobrze zrealizowana inwestycja to taka, którą charakteryzują znakomite rozwiązania...

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska

Wpływ zmian demograficznych i klimatycznych na infrastrukturę podziemną miast W prezentacji, będącej jedynie przyczynkiem do szerszej dyskusji, wskazano na rolę i możliwości efektywnego funkcjonowania podziemnej infrastruktury sieciowej miast w kontekście zmian...

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska

Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w latach 1971–1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 r. Od 2007 r.pracuje na...

Dr inż. Beata Nienartowicz

Dr inż. Beata Nienartowicz

IDEANTE

Absolwentka i były długoletni pracownik Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Z wykształcenia i zainteresowania zajmuje się bezwykopowymi renowacjami rurociągów. W ciągu ostatnich trzech lat kierowała działem projektowym wiodącej firmy z...

Robert Osikowicz

Robert Osikowicz

ROE

Top 200 – analiza statystyczna największych projektów HDD w historii Referat pokazuje dotychczasowe doświadczenie branży w realizacji ekstremalnych projektów. Na liście znajdują się projekty zrealizowane w latach od 1991 do 2023 Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i...

Dymitr Petrow-Ganew

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Mikrotuneling w systemach kanalizacji i retencji – budowa kolektorów Wiślanych w Warszawie Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością Maszyny Robocze Ciężkie. Jest prekursorem technologii bezwykopowych w Europie Wschodniej. Od 1993 r....

Dr inż. Florian Piechurski

Dr inż. Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Porównanie kosztów budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia różnymi metodami Przedstawiono analizy porównania kosztów wykonania sieci gazowych dla czterech inwestycji metodą wykopową i bezwykopową. Z analiz tych wynika, iż dla większości metoda...

Dr hab. inż. Paweł Popielski

Dr hab. inż. Paweł Popielski

Politechnika Warszawska

Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. W latach 2014-2020 Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, w latach 2016 – 2023 dyrektor Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych...

Marcin Prokop

Marcin Prokop

Występy publiczne bez tajemnic czyli jak zapanować nad prezentacją, słuchaczami oraz tremą? Znany dziennikarz i prezenter telewizyjny, laureat m.in. nagrody Wiktor w kategorii Osobowość Medialna

Dr inż. Bogdan Przybyła

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Inspekcja CCTV jako istotny element zapewnienia niezawodności funkcjonowania sieci kanalizacyjnej Badania rurociągów z użyciem kamer (CCTV) prowadzone są z ukierunkowaniem na różne cele – wymienić należy przede wszystkim badania związane z oceną stanu technicznego na...

Dr inż. Klara Ramm

Dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Potrzeby inwestycyjne sektora wod-kan w kontekście zmian prawa UE W ostatnich latach następują istotne zmiany prawa unijnego w obszarze gospodarki wodnej. Mamy istotnie zmienioną dyrektywę w sprawie jakości wody do spożycia, która zwiększyła zapotrzebowanie na...

Dr inż. Karol Ryż

Dr inż. Karol Ryż

Akademia Górniczo-Hutnicza

Pracuje w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w 1977 roku (specjalność Teoria Konstrukcji). Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie...

Tomasz Szczepański

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek Budownictwo konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz studiów podyplomowych Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Projektant z uprawnieniami do...

Andrzej Świątek

Andrzej Świątek

Blejkan S.A.

Unikalny kalkulator doboru metody i materiału bezwykopowej renowacji kanalizacji grawitacyjnej - korzyści eksploatacyjne i wykonawcze Zaprezentowane będzie unikatowe narzędzie pod nazwą „KALKULATOR doboru” wykładzin CIPP do bezwykopowej renowacji istniejących...

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Ogólne założenia do wytycznych na temat projektowania i budowy obiektów w technologiach bezwykopowych Dzisiejsze technologie budowlane oferują coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają projektowanie i budowę obiektów w sposób bezwykopowy. Bezwykopowe...

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

30 lat doświadczeń w technologiach bezwykopowych. Ocena funkcjonalności rozwiązań Uponor Infra po wielu latach eksploatacji Od wielu lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils...

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 21 lat. W 2015 roku został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim...

Dariusz Zwierzchowski

Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Badania żelbetowych konstrukcji budowli inżynierskich W celu określenia aktualnego stanu technicznego budowli inżynierskich, oprócz inspekcji osobowej oraz inwentaryzacji uszkodzeń, należy przeprowadzić również specjalistyczne badania. Część z nich, (jak np. badania...

#Atrakcje

Tenisowy turniej

Występ Katarzyny Węglarz

Wycieczka do muzeum Podziemi Rynku Głównego w Krakowie

Strzelnica

Partner atrakcji

Fotobudka 360

Wieczór Szkocki

polimerobeton

Partner atrakcji

Konkursy na stoiskach sponsorów i w Aplikacji

Wystawa
i Pokazy technologii

Uczestnicy o konferencji

Program konferencji i wydarzenia towarzyszące są profesjonalnie przygotowane.

Gratuluję organizatorom wspaniałej konferencji, której program jest przygotowany profesjonalnie, podobnie jak i wydarzenia towarzyszące. Mogę z całym przekonaniem polecić uczestnictwo w tym spotkaniu wszystkim zainteresowanym technologiami bezwykopowymi.

Jari Kaukonen
prezes International Society for Trenchless Technology (ISTT) oraz Finnish Society for Trenchless Technology (FiSTT)

„INŻYNIERIA Bezwykopowa” to bardzo dobrze zorganizowane wydarzenie z ciekawymi referatami i interesującą wystawą. Miałem przyjemność uczestniczyć i przedstawiać prezentacje podczas tej konferencji już kilka razy. To naprawdę bardzo dobrze zorganizowane wydarzenie, prezentowane są tutaj ciekawe referaty, a dodatkowo można obejrzeć interesującą wystawę. Chciałbym też bardzo podkreślić, że spotykam się tu z bardzo miłymi ludźmi.

Dipl.-Ök. Roland Waniek
prezes Institut für UnterirdischeInfrastruktur gGmbH, IKT

Konferencja bezwykopowa w Krakowie to bardzo interesujące spotkanie branżowe z ciekawym programem i międzynarodową wystawą. Już wielokrotnie brałem udział w tym wydarzeniu i chciałbym uczestniczyć w nim również w kolejnych latach.

Henk M.G. Kruse
Deltares

Konferencja gromadzi przedstawicieli kluczowych firm nie tylko z Polski, ale i z Europy. „INŻYNIERIA Bezwykopowa” to wspaniałe wydarzenie. Gromadzi przedstawicieli kluczowych firm nie tylko z Polski, ale i z Europy. Znajdujące się w programie wykłady są zdywersyfikowane – można wysłuchać prezentacje poruszające kwestie techniczne, biznesowe, a nawet związane ze społecznym zaangażowaniem biznesu. Warto również dodać, że konferencja jest zorganizowana na najwyższym poziomie.

Atef Khemiri
wiceprezes DCA-Europe

Hotele i noclegi

Skorzystaj z preferencyjnych warunków cenowych
i zarezerwuj nocleg

Miejsce konferencji

DWÓR W TOMASZOWICACH

Tomaszowice k. Krakowa

ul. Krakowska 68, 32-085 Tomaszowice, Polska
Namiary GPS: N 50°08’05.83” E 19°50’31.14”

Partnerzy / Patroni

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Politechnika Wrocławska
PZITS
SIDiR

Sponsor Generalny

Sponsorzy Platynowi

Haba-Beton
Heads AT-Boretec

Sponsorzy Złoci

POliner
Primus Line
Proma
sienkiewicz
Sezam Instal
Keramo

Sponsorzy Srebrni

GGT-SOLUTIONS
polimerobeton
Techpol IB2023

Sponsorzy Brązowi

BEWA
Akwa Zabrze
INKOP
Akwa Zabrze
NewFlow
molit

Patronat Medialny

kraków.pl
kraków.pl
GDMT
IB
inzynieria.com
kraków.pl
kraków.pl
kraków.pl

Poprzednie edycje

IB2022

IB2021

IB2020

IB2019

IB2018

IB2017