Prelegenci

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Inspekcja CCTV jako istotny element zapewnienia niezawodności funkcjonowania sieci kanalizacyjnej

Badania rurociągów z użyciem kamer (CCTV) prowadzone są z ukierunkowaniem na różne cele – wymienić należy przede wszystkim badania związane z oceną stanu technicznego na potrzeby konkretnych projektów rehabilitacji technicznej, badania odbiorowe po ich przeprowadzeniu oraz bieżące inspekcje sieci prowadzone w celu kontroli jej aktualnego stanu technicznego. Cele te dyktują odmienne podejście do badań, co wynika z wymaganej ich dokładności, narzucając tym samym odpowiednie rozwiązania sprzętowe. Pochodną tego jest adekwatna do potrzeb rejestracja wyników badań oraz ich interpretacja. Nie mniej istotne są zagadnienia kwalifikacji uczestników badań. Na zagadnienia te nakładają się zmiany w rozwiązaniach sprzętowych zachodzące w ostatnich latach. W ramach prezentacji przedstawione zostaną główne założenia prowadzenia inspekcji CCTV w kanalizacji w wymienionych powyżej aspektach wraz podstawowymi rozwiązaniami sprzętowymi stosowanymi w praktyce.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena i kształtowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w ujęciu teorii niezawodności” (1999 r., Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej). Uczestniczył w stażach naukowych na uczelniach w Niemczech (Technische Unversität Dresden i Technische Hochschule w Münster). Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.

Specjalizuje się w tematyce oceny stanu technicznego i rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest autorem i współautorem prac ekspertyzowych, realizowanych na Wydziale Budownictwa PWr oraz licznych publikacji naukowo-technicznych w tym jednej monografii zwartej pt. „Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych”. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem INŻYNIERIA sp. z o.o., będąc na liście recenzentów czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”.