Prelegenci

Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Badania żelbetowych konstrukcji budowli inżynierskich

W celu określenia aktualnego stanu technicznego budowli inżynierskich, oprócz inspekcji osobowej oraz inwentaryzacji uszkodzeń, należy przeprowadzić również specjalistyczne badania. Część z nich, (jak np. badania nieniszczące) może zostać wykonana bezpośrednio na obiekcie. Natomiast część musi być wykonana w warunkach laboratoryjnych, na pobranych z konstrukcji budowli próbkach.

 

W latach 1990–2010 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2010 r. zatrudniony jako pracownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz jako Prezes Zarządu w Centrum Badań i Certyfikacji w Kielcach. Autor wielu projektów, ekspertyz, opinii technicznych oraz publikacji naukowych. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych a także promotor licznych prac dyplomowych, inżynierskich oraz magisterskich.