Prelegenci

prof. dr hab. inż.

Marian Kwietniewski

Politechnika Warszawska