Prelegenci

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Doświadczenia GAZ-SYSTEM S.A. z zastosowania techniki mikrotunelowania do budowy bezwykopowych odcinków sieci przesyłowej gazu

Mikrotunelowanie jest powszechnie stosowaną przez GAZ-SYSTEM S.A. techniką bezwykopową, podstawową dla wykonania krótkich przekroczeń pojedynczych przeszkód. Technologia ta daje dużą pewność skutecznego wykonania przekroczenia. Jednak sposób wykonywania mikrotuneli oraz dodatkowe technologie, które wiążą się z ich zastosowaniem, nie występują w tradycyjnych wdrożeniach realizowanych przez innych gestorów sieci np. dla wody czy kanalizacji. Prezentacja będzie traktować o tych dodatkowych technologiach, a także doświadczeniach w wykonaniu mikrotuneli rurami stalowymi.

Ekspert w dziedzinie technologii wydobycia i przesyłu gazu, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzania jakością w procesie inwestycyjnym. Dysponuje wiedzą popartą ponad 20-letnim doświadczeniem przy realizacji strategicznych projektów gazociągowych w Polsce. Wcześniej przez około 10 lat był związany z branżą górniczą i wiertniczą w obszarze inwestycji dotyczących poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz złóż surowców. Aktualnie zajmuje się technologiami bezwykopowymi w ramach budowy gazociągów, organizacją procesu oraz nadzorem nad realizacją, począwszy od fazy inicjowania poprzez projektowanie i budowę, do odbiorów przejść bezwykopowych w projektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.