Prelegenci

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

Pozostałości styrenu w CIPP – wpływ na materiały i środowisko

Styren służy jako reaktywny rozcieńczalnik w żywicach UP i VE. Podczas utwardzania CIPP pod wpływem ciepła lub światła, styren prowadzi do trójwymiarowego sieciowania żywic. Jeśli polimeryzacja przebiega niekompletnie, powoduje to niekorzystne pozostałości styrenu. Wykład wyjaśnia tło i wpływ pozostałości styrenu na właściwości materiałów i środowisko.