Prelegenci

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Unikalny kalkulator doboru metody i materiału bezwykopowej renowacji kanalizacji grawitacyjnej – korzyści eksploatacyjne i wykonawcze

Zaprezentowane będzie unikatowe narzędzie pod nazwą „KALKULATOR doboru” wykładzin CIPP do bezwykopowej renowacji istniejących przewodów kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej w oparciu o program Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) [https://waterfolder.com/pl/app/renowacja-kanalow/]. KALKULATOR jest przeznaczony, jako narzędzie wsparcia, dla projektantów, zamawiających i zarządców sieci kanalizacyjnej. Wskazuje korzyści wynikające z zastosowania wykładzin/rękawów CIPP w ujęciu poprawy warunków wytrzymałościowych oraz hydraulicznych. Odpowiada on na pytanie o ile wzrośnie potencjalna zlewnia [%] lub liczba odbiorców ścieków [RLM] po renowacji. Jednocześnie KALKULATOR wskazuje jakie materiały, o jakich podstawowych parametrach technicznych należy w konkretnych przypadkach zastosować. Wszystko w oparciu o wykładziny rękawowe CIPP produkowane przez wiodącego polskiego producenta – firmę POliner Sp. z o.o. [www.poliner.eu]. Prezentacja prowadzona będzie przez doświadczonych inżynierów reprezentujących jedną z czołowych firm wykonawczych branży bezwykopowej w Europie – polską firmę Blejkan S.A. [www.blejkan.pl].

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1983 r.). Praktyk, od początku kariery zawodowej związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W 1983 roku został zatrudniony jako asystent projektanta w Biurze Projektów Zakładów Azotowych „Puławy” w pracowni instalacyjnej. W 1988 uzyskał uprawnienia projektowe i wykonawcze. W latach 1991 – 1994 pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w wykonawstwie i nadzorze. Od 1996 pracował w fińskiej firmie Uponor produkującej rury z tworzyw sztucznych. Na początku odpowiedzialny był za sprzedaż systemów infrastrukturalnych jako przedstawiciel handlowy w regionie, następnie jako business development manager. Od 2001 pełnił funkcję kierownika działu metod bezwykopowych w Uponor, zajmując się sprzedażą systemów do bezwykopowej renowacji kanalizacji, m.in. Flexoren™. Wraz z firmą INFRA sp. z o.o. wprowadzał na rynek w Polsce systemy Omega Liner® i MaxiLine®. W latach 2007-2010 był zatrudniony jako business development manager w Insituform Polska – czołowym producencie rękawów do bezwykopowej renowacji kanalizacji. W latach 2012-2019 był prezesem i współwłaścicielem w wykonawczej firmie MD Renova sp. z o.o., zajmującej się bezwykopową renowacją przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, głównie metodą krakingu oraz naprawą studni kanalizacyjnych. Od 2019 r. pracuje w Blejkan S.A. jako dyrektor marketingu. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).