KONGRES HYBRYDOWY

online osobiście

KONGRES
HYBRYDOWY

onlineosobiście

JEDEN KONGRES = WIELE MOŻLIWOŚCI

Panele
dyskusyjne

Prelekcje
ekspertów

Networking

Wystawa

Atrakcje

i wiele więcej

NOWOŚĆ

!

NETWORKING

 • ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM
 • ZAINSTALUJ APLIKACJĘ
 • NAWIĄŻ RELACJE BIZNESOWE

TEMATYKA
KONGRESU

LOKALNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI
– DOBÓR TECHNOLOGII

Specyfika prowadzenia robót, dostosowania rozwiązań technologicznych oraz sprzętu w zależności od uwarunkowań gruntowych, czy wręcz niejednokrotnie „regionalna” dostępność materiałów będą tematem przewodnim tegorocznych obrad.

 

CELEM BĘDZIE:

 • wskazanie problemów charakterystycznych dla różnych regionów naszego kraju
 • zaprezentowanie rozwiązań technicznych dedykowanych dla problemów występujących głównie „lokalnie”
 • wsparcie w ukierunkowaniu i dopasowaniu rozwiązań

 

Moderowanie kolejnych bloków prezentacji powierzymy osobom ze środowiska akademickiego,
aktywnie działającym w różnych regionach Polski.

od PROJEKTU – przez BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ – do REALIZACJI W POLSCE I NA ŚWIECIE – aż po ASPEKT SPOŁECZNY

 • DZIEŃ I: GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE

  • 09:00–17:00 obrady
  • 19:30–23:00 kolacja grillowa
 • DZIEŃ II: BUDOWNICTWO TUNELOWE

  • 09:00–17:00 obrady
  • 20:00–02:00 uroczysta gala wręczenia nagród TYTAN
 • DZIEŃ III:

  • 10:00–13:00 wycieczka zwiedzanie podziemi Nowej Huty w Krakowie

NAGRODY TYTAN 2023

Tytan kongres GIBP2023

Prelegenci

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Politechnika Krakowska

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w latach 1996–1999 i 1999–2002, prorektor PK w latach 2002–2008, rektor PK w latach 2008–2012 i 2012–2016, obecnie kierownik Katedry Budowy...

dr inż. Rafał Buca

dr inż. Rafał Buca

Keller Polska. sp. z o.o.

Specyfika robót oraz specjalistyczne technologie w realizacjach obiektów hydrotechnicznych

prof. dr hab. inż. Marek Cała

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza

Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują zastosowanie metod numerycznych do zagadnień stateczności obiektów inżynierskich, tuneli oraz budowli podziemnych i wyrobisk górniczych. Od 2016 jest Dziekanem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Od 2016 roku...

Marek Czernek

Marek Czernek

Urząd Miasta Krakowa

Zadania organu ochrony środowiska z zakresu prowadzenia Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują – działania Prezydenta Miasta Krakowa; obowiązki, uwarunkowania, problemy, codzienność.

Michał Dąbrowski

Michał Dąbrowski

Sixense

Nowoczesne systemy pomiarowe wykorzystywane w czasie realizacji prac budowlanych w przestrzeni miejskiej

Krzysztof Filipowski

Krzysztof Filipowski

Pentol-Enviro Polska sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej w 1972 r. W latach 1972–88 pracował przy eksploatacji i rozruchu największych elektrowni w Polsce oraz trzech elektrowni za granicą. Od 1988 r. związany z Pentolem. Od 1994 r. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, a po przejściu na...

Arkadiusz Gaczewski

Arkadiusz Gaczewski

ArcelorMittal Syców sp. z o.o.

Stalowe zbrojenie rozproszone w projektach tunelowych

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu - Instytut Techniki Budowlanej

Od 2001 r. pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję kierownika Pracowni Geotechnicznej i zastępcy kierownika Zakładu. Ukończył studia w...

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Profesor Emeritus PG, Politechnika Gdańska

Ukończył studia w Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Jest doktorem nauk technicznych – stopień został nadany uchwałą Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa − geotechniki,...

Justyna Janowska

Justyna Janowska

SWECO Polska sp. z o.o.

Absolwentka wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w specjalizacji Geologia Inżynierska i Geotechnika oraz wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w specjalizacji Geotechnika i Budownictwo Specjalne. Uprawniony geolog (kat. VII i XIII)....

Michał Januszewski

Michał Januszewski

ArcelorMittal

Dyrektor wykonawczy ArcelorMittal Commercial RPS. Geoinżynieria przyszłości. Inteligentne i zrównoważone rozwiązania stalowe.

dr inż. Łukasz Jarno

dr inż. Łukasz Jarno

JD Engineering

Midas GTS NX jako kompleksowe narzędzie do analizy zagadnień geotechnicznych - 10 lat w Polsce

Karol Kalwarczyk

Karol Kalwarczyk

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. Z wykształcenia ekonomista, wieloletni pracownik Metra Warszawskiego Sp. z o.o. związany z przygotowaniem inwestycji od początków prac nad linią M2 w Warszawie. Zaangażowany również w...

Michał Kasperczyk

Michał Kasperczyk

KEMROC Spezialmaschinen GmbH

Nie tylko duże maszyny. Zastosowanie koparek w budownictwie specjalistycznym

Konrad Klimkowski

Konrad Klimkowski

Tergon Sp. z o.o. sp. k.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2004 roku związany z branżą geotechniczną, a od roku 2015 Prezes Zarządu i właściciel specjalistycznej firmy TERGON Sp. z o.o. sp. k., którą nieustannie rozwija skutecznie wdrażając kolejne...

Piotr Kokotkiewicz

Piotr Kokotkiewicz

Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej – specjalność: geotechnika. Specjalista w zakresie fundamentowania i wzmacniania gruntu. Zaprojektował posadowienie wielu obiektów inżynierskich, a także wzmocnienia podłoża gruntowego dla licznych...

Tomasz Kulczycki

Tomasz Kulczycki

Tensar Polska sp. z o.o.

Nowa generacja georusztów Tensar InterAx – praktyczne zastosowania

Anna Lenart

Anna Lenart

Metris sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku budownictwo, specjalizacja geotechnika i budownictwo specjalne. Od 10 lat związana z branżą geotechniczną. Od czterech lat dyrektor sprzedaży w Metris sp. z o.o., współodpowiedzialna za rozwój i wdrażanie nowych...

Łukasz Lendner

Łukasz Lendner

GDDKiA w Szczecinie

Łukasz Lendner ukończył budownictwo na Politechnice Szczecińskiej (obecny ZUT) ze specjalizacją drogową. Ukończył również studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z drogownictwem. Rozpoczynał w firmie wykonawczej, a...

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska

Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w latach 1971–1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 r. Od 2007 r. pracuje na...

Tomasz Mazur

Tomasz Mazur

GGT Solutions S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku budownictwo, specjalizacja geotechnika i budownictwo specjalne. Od 2017 roku związany z firmą GGT Solutions S.A., (dawniej PPI Chrobok S.A.). Obecnie kierownik projektów geotechnicznych realizowanych na terenie...

Arkadiusz Merchel

Arkadiusz Merchel

Wiceprezes Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Wiceprezes Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów od początku istnienia organizacji. Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny w Multiconsult Polska sp. z o.o. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów infrastrukturalnych,...

Barbara Michalska

Barbara Michalska

I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście

Barbara Michalska od 1990 r. jest absolwentką Wydziału Ochrony Środowiska i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Posiada uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budów, projektowania sieci i instalacji sanitarnych. W dotychczasowej karierze...

Krzysztof Migdał

Krzysztof Migdał

Trasa Łagiewnicka S.A. w Krakowie

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Współautor Studium Systemu Podstawowych Tras Rowerowych Miasta Krakowa, pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO) „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie–al. Jana Pawła II–Plac Centralny wraz z systemem sterowania...

Bogdan Noga

Bogdan Noga

Multiconsult Polska sp. z o.o.

Zastępca Dyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii w Multiconsult Polska Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej oraz Wydziału Geologii i Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doktorat z zakresu nauk technicznych obronił w...

Tomasz Pałasiński

Tomasz Pałasiński

GDDKiA Kraków

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalność: budownictwo podziemne oraz Politechnikę Krakowską - wydział Inżynierii Lądowej, specjalność: drogi, ulice i autostrady. Związany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad od 2002...

Dymitr Petrow-Ganew

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością Maszyny Robocze Ciężkie. Jest prekursorem technologii bezwykopowych w Europie Wschodniej. Od 1993 r. zajmował się promocją horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD (ang. Horizontal Directional...

dr hab. inż. Paweł Popielski

dr hab. inż. Paweł Popielski

Politechnika Warszawska

Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. W latach 2014-2020 Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, w latach 2016 – 2023 dyrektor Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych...

Sebastian Ptak

Sebastian Ptak

Heads sp. z o.o.

Absolwent Wydziałów Wiertnictwa, Nafty i Gazu  oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2011 r. zajmuje się technologią wierceń pionowych i horyzontalnych. Od 2018 r. pracuje dla firmy HEADS sp. z o.o., gdzie...

Andrzej Repel

Andrzej Repel

Aarsleff sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej z wieloletnim doświadczeniem realizacji projektów. W firmie AARSLEFF pracuje od ponad 12 lat a obecnie na stanowisku dyrektora sprzedaży w regionie świętokrzyskim i małopolskim. Zafascynowany nietypowymi rozwiązaniami oraz palami...

Jamal Rostami

Jamal Rostami

International Tunneling and Underground Space Association

Tunelowanie na Księżycu przy użyciu Lunar Tunnel Boring Machines (LTBM) Obecne i przyszłe cele ludzkiej działalności na Księżycu mogą zostać osiągnięte poprzez stworzenie podziemnych przestrzeni. Zlokalizowanie siedlisk ludzkich kilka metrów pod powierzchnią Księżyca...

dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studiował w Politechnice Wrocławskiej, gdzie obronił doktorat w dziedzinie budownictwa. Studiował też w politechnice...

Piotr Rychlewski

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – specjalność: mosty i budowle podziemne. Od 1998 r. pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – kierownik Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Zakładzie Geotechniki. Specjalista w dziedzinie szeroko...

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Politechnika Warszawska

Od 1 stycznia 2014 r. pełni funkcję kierownika Zakład Geotechniki i Budowli Podziemnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat była przewodniczącą Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG. Reprezentuje Polskę w zarządzie organizacji...

dr inż. Rafał Sieńko

dr inż. Rafał Sieńko

Zawodowo związany z Politechniką Krakowską. Od 10 lat zajmuje się naukowo i praktycznie szeroko pojętym monitorowaniem konstrukcji (SHM – Structural Health Monitoring). Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji na ten temat. Brał udział w realizacji większości...

Sebastian Sobczak

Sebastian Sobczak

Aarsleff sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, uprawniony projektant, pasjonat geotechniki. Jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie projektowania żelbetowych pali prefabrykowanych w Polsce. W AARSLEFF pracuje od 18 lat. Prywatnie ojciec, mąż i miłośnik Bieszczad...

Robert Sołtysik

Robert Sołtysik

Soley sp. z o.o.

Obecnie pełni rolę Prezesa Spółki oraz dyrektora ds. technicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac geotechnicznych i hydrotechnicznych, prac projektowych w budownictwie geotechnicznym Jest autorem ponad 20 publikacji z dziedziny geotechniki i...

Paweł Szmyt

Paweł Szmyt

ArcelorMittal

Lokalne uwarunkowania i ich wpływ na dobór technologii i rozwiązań.

Wojciech Wandzel

Wojciech Wandzel

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Panel dyskusyjny: WSPÓŁPRACA I DOBRA KOMUNIKACJA - SUKCESEM REALIZACJI! Jak usprawnić realizacje inwestycji stosując odpowiedni dobór technologii

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Absolwent geologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Członek Komitetu Technicznego TC-102 (Ground Property Characterization from In-Situ Tests) International Society on Soil Mechanics and Geotechnical...

Andrzej Wolski

Andrzej Wolski

Geopier

Wykorzystanie lokalnie dostępnego kruszywa do wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii Rammed Aggregate Pier

Partnerzy / Patroni

CUPT partner kongresu GIBP2023
pzwfs partner kongresu GIBP2032
Metro partner kongresu GIBP2023
Kraków Patron kongresu Geoinżynieria i budownictwo podziemne
Małopolska patronat kongresu GIBP2023
Metro partner kongresu GIBP2023
PIG partner kongresu GIBP2023
PIG partner kongresu GIBP2023
pbp partner kongresu gibp2023
PW partner kongresu GIBP2023
Politechnika Wrocławska partner kongresu GIBP2023
pzwfs partner kongresu GIBP2032
SIDiR
PZITS

Sponsor Generalny

Arcelor sponsor generalny kongresu GIBP2023

Sponsorzy Platynowi

Keller sponsor kongresu GIBP2023
Tensar Geopier

Sponsorzy Złoci

Gonar sponsor kongresu Geoinżynieria i budownictwo podziemne
Metris sponsor kongresu GIBP2023
GGT-SOLUTIONS
Tergon sponsor kongresu Geoinżynieria i budownictwo podziemne
Tergon sponsor kongresu Geoinżynieria i budownictwo podziemne
Soley

Sponsorzy Srebrni

GGT-SOLUTIONS
GGT-SOLUTIONS
GGT-SOLUTIONS
dsi
Haba-Beton sponsor kongresu GIBP2023
GGT-SOLUTIONS
GGT-SOLUTIONS

Patronat Medialny

GDMT
IB
inzynieria.com
kraków.pl

Atrakcje

KONCERT
ANDRZEJA SIKOROWSKIEGO
Z ZESPOŁEM

Sponsorem koncertu jest firma

ZWIEDZANIE
PODZIEMI NOWEJ HUTY
W KRAKOWIE

FOTOBUDKA 360

WYSTĘP
WOJCIECHA WACHUŁKI


WIECZÓR SZKOCKI

Hotele i noclegi

Skorzystaj z preferencyjnych warunków cenowych
i zarezerwuj nocleg

Miejsce konferencji

DWÓR W TOMASZOWICACH

Tomaszowice k. Krakowa

ul. Krakowska 68, 32-085 Tomaszowice, Polska
Namiary GPS: N 50°08’05.83” E 19°50’31.14”

Poprzednie edycje

GIBP2022

GWB2021

GWB2020

GWB2019

BP2019

GWB2018