Prelegenci

Robert Sołtysik

Soley sp. z o.o.

Obecnie pełni rolę Prezesa Spółki oraz dyrektora ds. technicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac geotechnicznych i hydrotechnicznych, prac projektowych w budownictwie geotechnicznym Jest autorem ponad 20 publikacji z dziedziny geotechniki i geoinżynierii. Posiada uprawnienia budowlane, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej bez ograniczeń.

Zastosowanie technologii Trenchmixing w różnorodnych warunkach gruntowych