Prelegenci

Tomasz Kulczycki

Tensar Polska sp. z o.o.

Nowa generacja georusztów Tensar InterAx – praktyczne zastosowania