Prelegenci

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Politechnika Krakowska

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w latach 1996–1999 i 1999–2002, prorektor PK w latach 2002–2008, rektor PK w latach 2008–2012 i 2012–2016, obecnie kierownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli tamże. Zawodowo związany również m.in. z Politechniką Świętokrzyską, „Transprojektem” i „Mostostalem” Kraków oraz Pracownią Projektową Krakowskiego Zarządu Dróg, Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych. Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczący Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN, przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU, członek Ukraińskiej Akademii Budownictwa, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczący Koła Seniorów AZS Kraków. Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych i 130 artykułów. Jego zainteresowania naukowe oscylują szczególnie wokół zagadnień obejmujących budowę mostów i tuneli, badania konstrukcji i materiałów, konstrukcji betonowych i drewnianych, wzmacnianie i modernizację konstrukcji mostowych. W 2019 r. otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.