Agenda Kongresu

*Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

DZIEŃ 1

19 WRZEŚNIA

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

Panorama

9:00 – 9:15

Otwarcie kongresu

Paweł Kośmider

Monika Socha-Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Otwarcie kongresu

Oranżeria

9:15 – 11:00

Sesja I

Godlewski Tomasz

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu - Instytut Techniki Budowlanej

Regionalizacja w ustalaniu parametrów geotechnicznych – wyzwania i potrzeby

Merchel Arkadiusz

Arkadiusz Merchel

Wiceprezes Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Nowa umowa na projektowanie z GDDKiA

Merchel Arkadiusz

Justyna Janowska

SWECO Polska sp. z o.o.

Współpraca geolog-geotechnik. Znaczenie rozpoznania podłoża gruntowego w kontekście projektowanych rozwiązań geotechnicznych

Noga Bogdan

Bogdan Noga

Multiconsult Polska sp. z o.o.

Jak usprawnić proces projektowania na przykładzie relacji projektant – geolog

Piotr Kokotkiewicz

Piotr Kokotkiewicz

Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Wody artezyjskie i subartezyjskie - wyzwaniem dla inżyniera

Wierzbicki Jędrzej prelegent kongresu gibp2023

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Podsumowanie sesji

Oranżeria

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

Panorama

11:30 – 13:30

Sesja II

Wierzbicki Jędrzej prelegent kongresu gibp2023

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Lokalne uwarunkowania budowy geologicznej, a model geostatystyczny

Januszewski Michał prelegent kongresu GIBP2023

Michał Januszewski

ArcelorMittal

Geoinżynieria przyszłości. Inteligentne i zrównoważone rozwiązania stalowe

Szmyt Paweł

Paweł Szmyt

ArcelorMittal

Lokalne uwarunkowania i ich wpływ na dobór technologii i rozwiązań

Buca Rafał

dr inż. Rafał Buca

Keller Polska. sp. z o.o.

Specyfika robót oraz specjalistyczne technologie w realizacjach obiektów hydrotechnicznych

Wolski Andrzej

Andrzej Wolski

Geopier

Wykorzystanie lokalnie dostępnego kruszywa do wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii Rammed Aggregate Pier

Kulczycki Tomasz

Tomasz Kulczycki

Tensar Polska sp. z o.o.

Nowa generacja georusztów Tensar InterAx – praktyczne zastosowania

Kazimierz Gwizdała prelegent Geoinżynieria i budownictwo podziemne

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Politechnika Gdańska

Podsumowanie sesji - Od przykładów do podsumowania

Oranżeria

13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

Oranżeria, Spichlerz

14:30 – 17:00

Sesja III

Czernek Marek

Marek Czernek

Urząd Miasta Krakowa

Zadania organu ochrony środowiska z zakresu prowadzenia Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują – działania Prezydenta Miasta Krakowa; obowiązki, uwarunkowania, problemy, codzienność

Piotr Rychlewski prelegent gibp2023

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Zagadnienia technologiczne realizacji robót fundamentowych w zależności od różnych warunków gruntowych

Robert Sołtysik GIBP2023

Robert Sołtysik

Soley sp. z o.o.

Zastosowanie technologii Trenchmixing w różnorodnych warunkach gruntowych

Adam Wysokowski

Anna Lenart

Metris

Lokalne uwarunkowania prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie czynnych gazociągów

Repel Andrzej

Andrzej Repel

Aarsleff sp. z o.o.
Sobczak Sebastian

Sebastian Sobczak

Aarsleff sp. z o.o.

Zastosowanie samowiercących mikropali podczas przebudowy wiaduktu nad ulicą Grzegórzecką w Krakowie

ggt

Tomasz Mazur

GGT Solutions S.A.

Przegląd wybranych rozwiązań geoinżynieryjnych realizowanych w spółce GGT Solutions S.A.

Ptak Sebastian

Sebastian Ptak

Heads sp. z o.o.

Zaawansowane systemy oczyszczania zawiesin bentonitowych

Kasperczyk Michał

Michał Kasperczyk

KEMROC Spezialmaschinen GmbH

Nie tylko duże maszyny. Zastosowanie koparek w budownictwie specjalistycznym

Andrzej Kolonko

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Podsumowanie sesji - Od przykładów do podsumowania

Oranżeria

17:00 – 17:15

Przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy

Panorama

17:15 – 18:15

Panel dyskusyjny: WSPÓŁPRACA I DOBRA KOMUNIKACJA - SUKCESEM REALIZACJI! Jak usprawnić realizacje inwestycji stosując odpowiedni dobór technologii

Prowadzący:

Godlewski Tomasz

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu - Instytut Techniki Budowlanej
Wandziel Wojciech

Wojciech Wandzel

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

UCZESTNICY PANELU:

Ze strony zamawiającego:

 • Tomasz Pałasiński - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Krzysztof Migdał - Trasa Łagiewnicka S.A. w Krakowie

Ze strony biur projektowych:

 • Arkadiusz Merchel - Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Bogdan Noga - Multiconsult Polska sp. z o.o.

Ze strony wykonawcy:

 • Rafał Buca - Keller Polska. sp. z o.o.
 • Michał Mróz - Budimex SA

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Jakie było największe wyzwanie w komunikacji między inwestorem, a wykonawcą z jakim musieliście się Państwo zmierzyć?
 2. Co najczęściej, oprócz kwestii finansowych, utrudnia zrozumienie pomiędzy wykonawcą inwestycji, a inwestorem?
 3. Piękno geoinżynierii to zróżnicowanie metod, ale i zmienność ośrodka gruntowego – jakie są Państwa doświadczenia w sytuacji stwierdzonej odmienności warunków w podłożu. Czy zdarzyła się Państwu sytuacja, gdzie opis przedmiotu zamówienia nie uwzględniał uwarunkowań lokalnych (np. regionalizacji podłoży budowlanych), a wręcz może był kopią podobnej inwestycji realizowanej w innym regionie? I co wtedy?
 4. Jaki jest według Państwa najlepszy moment na prowadzenie negocjacji pomiędzy różnymi stronami procesu inwestycyjnego? Czy w momencie powstania sporu, czy później?
 5. Czy w Państwa ocenie obecne zasady umożliwiające zmianę umowy zawartej w reżimie p.z.p. bez przeprowadzenia odrębnego postępowania są wystarczające? Czy spotkali się Państwo w swojej praktyce z sytuacją, której p.z.p. nie przewiduje, a w której taka zmiana umowy byłaby zasadna?
 6. Częsta sytuacja to: warunki w podłożu są „gorsze” niż zakładała dokumentacja projektowa, ale zdarzają się również sytuacje odwrotne. Jak w takiej sytuacji powinna wyglądać komunikacja Zamawiający -Wykonawca? Czy benefity dla Zamawiającego (czas i koszty) z racjonalnego podejścia Wykonawcy (mniejszy zakres prac) powinny być gratyfikowane, w jaki sposób, czy jest to możliwe do ujęcia w zapisach kontraktu?
 7. „Ostrożność procesowa” i „urzędnicze” podejście prowadzi niekiedy do „sztywnych” zapisów, np. nie dopuszcza się rozwiązań alternatywnych. Takie obwarowania w opisie zamówienia „zabijają” kreatywność rozwiązania - efekt kosztownego przewymiarowania, ale bez konieczności prowadzenia konsultacji i uzgodnień (tzw. „święty spokój”).
 8. Brak elastyczności zapisów kontraktowych to podstawowa bariera dla odpowiedniego doboru (optymalizacji) technologii – mit czy powszechna praktyka?
 9. Czy po ponad trzech dekadach od transformacji rynkowej i prawie 15 latach obowiązywania Eurokodu 7 stać nas na realizowanie inwestycji publicznych z wykorzystaniem najbardziej efektywnej pod względem optymalizacji metod projektowej – metody obserwacyjnej, gdzie przyjmuje się minimalne parametry i tym samym najbardziej ekonomiczne rozwiązania
 10. W umowach o roboty budowlane spotkać można postanowienie umowne o obowiązku podjęcia próby ugodowego rozwiązania sporu. Czy dla Państwa takie postanowienie zmienia Państwa podejście do sposobu rozwiązania sporu?
 11. Z państwa doświadczenia, jak często sporu sądowego między inwestorem a wykonawcą można było uniknąć zasiadając do negocjacji na wcześniejszym etapie sporu?
 12. Jaki sposób rozmów między inwestorem a wykonawcą jest według Państwa najefektywniejszy? Rozmowy bezpośrednie przedstawicieli firm? Rozmowy między prawnikami firm? Mediacja?
 13. Jakie są Państwa doświadczenia z mediacją? Czy udało się na tej drodze rozwiązać spór między wykonawcą a inwestorem?
 14. Czy w Państwa ocenie zaobserwować można w ostatnich latach wzrost chęci do ugodowego łagodzenia sporów między inwestorami a wykonawcami? Co ma na to wpływ?

Oranżeria

20:00 – 23:00

Kolacja grillowa

Spichlerz

DZIEŃ 2

20 WRZEŚNIA

9:00 – 11:45

Sesja I

Paweł Kośmider

dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska

Politechnika Warszawska

Prezentacja

Arnold Dix

Professor Arnold Dix

Nowe spojrzenie na kopalnie jako przestrzeń podziemną w Polsce

Wierzbicki Jędrzej prelegent kongresu gibp2023

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Politechnika Warszawska

Tunele drążone tarczą zmechanizowaną (TBM) - projektowanie i oddziaływanie na otoczenie

Januszewski Michał prelegent kongresu GIBP2023

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza

Zagrożenie gazowe - konsekwencje dla procesu drążenia tuneli

Petrow Ganew Dymitr

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Nowoczesne, zmechanizowane technologie budowy tuneli i przejść ewakuacyjnych dla średnic powyżej 12 metrów

Petrow Ganew Dymitr

Krzysztof Filipowski

Pentol-Enviro Polska sp. z o.o.

Systemy monitoringu atmosfery w tunelach – doświadczenia z realizacji najnowszych projektów

Dąbrowski Michal

Michał Dąbrowski

Sixense

Nowoczesne systemy pomiarowe wykorzystywane w czasie realizacji prac budowlanych w przestrzeni miejskiej

Gaczewski Arkadiusz

Arkadiusz Gaczewski

ArcelorMittal Syców sp. z o.o.

Stalowe zbrojenie rozproszone w projektach tunelowych

Gaczewski Arkadiusz

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska

Podsumowanie sesji

Oranżeria

11:45 – 12:15

Przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy

Panorama

12:15 – 14:00

Sesja II

Łukasz Lendner

Łukasz Lendner

GDDKiA w Szczecinie

Doświadczenia ze zrealizowanych i przygotowywanych inwestycji tunelowych na Pomorzu Zachodnim

Paweł Kośmider

Barbara Michalska

I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście

Wdrażanie do eksploatacji tunelu pod Świną

W wystąpieniu zostaną poruszone wątki dotyczące budowy tunelu pod Świną, ze szczególnym uwzględnieniem prac końcowych oraz prób odbiorowych. Dokonana zostanie ocena realizacji budowy. Poruszona zostanie także tematyka narzędzi, za pomocą których zarządca drogi w Świnoujściu kontroluje obiekt oraz proces przygotowywania się zarządcy do jego otwarcia. Zaprezentowane zostaną również dane dotyczące wpływu wybudowanego tunelu na ruch w mieście oraz rozwój Świnoujścia.

Wierzbicki Jędrzej prelegent kongresu gibp2023

Konrad Klimkowski

Tergon Sp. z o.o. sp. k.

Wyjścia awaryjne w tunelu pod Świną w Świnoujściu – raport z realizacji

Karol Kalwarczyk

Karol Kalwarczyk

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Rozbudowa systemu metra w Warszawie - wyzwania i ryzyka

Metro Warszawskie Sp. z o.o., oprócz funkcji przewoźnika, pełni także rolę Inwestora Zastępczego w zakresie rozbudowy metra w Warszawie działając w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy.

Warszawa, aby móc się prawidłowo rozwijać, zapewnić swoim mieszkańcom odpowiednie warunki do życia poprzez poprawę komfortu i bezpieczeństwa wymaga m.in. sprawnego i niezawodnego transportu. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, jakie stoją przed dużymi miastami, transport zbiorowy odgrywa kluczową rolę w walce z zanieczyszczeniem powietrza i zatłoczonymi drogami. Ciągły rozwój infrastruktury transportowej pozwala zapewnić mieszkańcom dynamicznie rozwijającej się metropolii odpowiednią ofertę przewozową, dającą alternatywę dla podróży własnym samochodem.

Rozwijająca się w Warszawie sieć metra, poprzez swoją wydajność i niezawodność stanowi kręgosłup systemu transportowego miasta. Obecnie metro Warszawskie przewozi około 200 mln osób rocznie. Kolejne planowane linie metra pozwolą wytworzyć dodatkowe miejsca dogodnych przesiadek, zarówno pomiędzy poszczególnymi liniami metra, jak i innymi środkami transportu.

Dokładne rozpoznanie terenu jest kluczowe dla właściwego doboru rozwiązań projektowych i odpowiednich metod budowy. Ma to szczególne znaczenie dla inwestycji liniowej, jaką jest budowa metra, gdzie zmiana jednego parametru, czy lokalizacji obiektu, wpływa na pozostałe integralne elementy inwestycji.

Tak, jak w przypadku każdej dużej inwestycji, przed rozpoczęciem właściwych robót, wymagane jest  przeprowadzenie szeregu działań przygotowawczych, analiz, ekspertyz, prac przedprojektowych i projektowych oraz przede wszystkim uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Jak pokazuje doświadczenie, to właśnie w powyższym obszarze skupia się znaczna część ryzyk, w szczególności mogących wpływać na harmonogram i koszt realizacji inwestycji.

Karol Kalwarczyk

dr inż. Łukasz Jarno

JD Engineering

Midas GTS NX jako kompleksowe narzędzie do analizy zagadnień geotechnicznych - 10 lat w Polsce

Malkowski Piotr

prof. dr hab. inż. Piotr Małkowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

Podsumowanie sesji

Oranżeria

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa, zwiedzanie wystawy

Oranżeria, Spichlerz

15:00 – 17:00

Sesja III

Jamal Rostami

Jamal Rostami

International Tunneling and Underground Space Association

Tunelowanie na Księżycu przy użyciu Lunar Tunnel Boring Machines (LTBM)

Pałasinski Tomasz GIBP

Tomasz Pałasiński

GDDKiA Kraków

Tunele na północnej obwodnicy Krakowa

Migdał Krzysztof GIBP

Krzysztof Migdał

Trasa Łagiewnicka S.A. w Krakowie

Przeszłość i przyszłość 3 obwodnicy Krakowa - Trasy: Łagiewnicka, Pychowicka i Zwierzyniecka jako największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce.

Malkowski Piotr

prof. dr hab. inż. Piotr Małkowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

Czy rozpoznanie górotworu może być perfekcyjne

Stopkowicz Agnieszka

dr inż. Agnieszka Stopkowicz

Akademia Górniczo-Hutnicza

Aktualne problemy drążenia tuneli we fliszu karpackim

tensar_geopier

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza

Podsumowanie sesji

Oranżeria

20:00 – 2:00

Uroczysta gala, rozdanie nagród TYTAN 2023

Oranżeria

DZIEŃ 3

21 WRZEŚNIA

9:30 – 13:30

Zwiedzanie Podziemi Nowej Huty w Krakowie

Wycieczka

19.09 (wtorek)

WYJAZD Z HOTELU NA KONFERENCJĘ

Bus: Hotel WITEK – godz. 8.15 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 8.25

WYJAZD DO HOTELU PO KONFERENCJI

Bus: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.25 (po zakończeniu obrad) –> Hotel WITEK – godz. 18.35

WYJAZD Z HOTELU NA BIESIADĘ

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 19.50 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 20.00

WYJAZD Z BIESIADY DO HOTELI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 22.00; 23.00 –> Hotel WITEK

 

20.09 (środa)

WYJAZD Z HOTELU NA KONFERENCJĘ

Bus: Hotel WITEK – godz. 8.30 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 8.40

WYJAZD DO HOTELU PO KONFERENCJI

Bus: Dwór w Tomaszowicach – godz. 17.20 (po zakończeniu obrad) –> Hotel WITEK – godz. 17.30

 

WYJAZD Z HOTELU NA GALĘ 

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 19.50 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 20.00

WYJAZD Z GALI DO HOTELU

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.00; 00.30; 02.00 –> Hotel WITEK

21.09 (czwartek)

WYJAZD Z HOTELI NA WYCIECZKĘ 

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach 9.30 –>​​​​​​​ Hotel Witek 9.40 –> Osiedle Szkolne

WYJAZD Z WYCIECZKI

AUTOKAR 1: Osiedle Szkolne 13.00 –> Dworzec Główny –> Hotel Witek –> Dwór w Tomaszowicach