Prelegenci

Andrzej Wolski

Geopier

Wykorzystanie lokalnie dostępnego kruszywa do wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii Rammed Aggregate Pier