Prelegenci

Jamal Rostami

International Tunneling and Underground Space Association

Tunelowanie na Księżycu przy użyciu Lunar Tunnel Boring Machines (LTBM)

Obecne i przyszłe cele ludzkiej działalności na Księżycu mogą zostać osiągnięte poprzez stworzenie podziemnych przestrzeni. Zlokalizowanie siedlisk ludzkich kilka metrów pod powierzchnią Księżyca poprzez drążenie tuneli zapewniłoby większą ochronę przed zagrożeniami niż habitaty na powierzchni pokryte regolitem, zapewniając jednocześnie bardziej stabilne środowisko termiczne niż powierzchnia.

Lunar Tunnel Boring Machines (LTBM) byłyby doskonałym wyborem do drążenia wymaganej przestrzeni podziemnej w środowisku księżycowym. Wynika to z faktu, że TBMS są samowystarczalne w stosunku do sił potrzebnych do wykopania, stanowią dobrze ugruntowaną technologią, która może działać przy różnicy ciśnień wynoszącej kilka barów, może wykopać przestrzeń potrzebną dla siedlisk. LTBM może być wykorzystywany także do wydobywania zamarzniętego regolitu w stale zacienionych kraterach na biegunach księżycowych. W wystąpieniu omówione zostaną wymagania i możliwości zastosowania LTBM do tworzenia podziemnych przestrzeni na Księżycu.