Prelegenci

Krzysztof Filipowski

Pentol-Enviro Polska sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej w 1972 r. W latach 1972–88 pracował przy eksploatacji i rozruchu największych elektrowni w Polsce oraz trzech elektrowni za granicą. Od 1988 r. związany z Pentolem. Od 1994 r. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, a po przejściu na emeryturę w 2015 r. Dyrektor ds. Rozwoju.

Systemy monitoringu atmosfery w tunelach – doświadczenia z realizacji najnowszych projektów

Współautor: James Matley, Codel International