Prelegenci

Karol Kalwarczyk

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. Z wykształcenia ekonomista, wieloletni pracownik Metra Warszawskiego Sp. z o.o. związany z przygotowaniem inwestycji od początków prac nad linią M2 w Warszawie. Zaangażowany również w przedsięwzięcia związane z rozbudową linii M1 i planowaną budową linii M3. Członek licznych komisji przetargowych i sądów konkursowych dla poszczególnych etapów rozbudowy metra w Warszawie. Od 2018 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.

Rozbudowa systemu metra w Warszawie – wyzwania i ryzyka

Metro Warszawskie Sp. z o.o., oprócz funkcji przewoźnika, pełni także rolę Inwestora Zastępczego w zakresie rozbudowy metra w Warszawie działając w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy.

Warszawa, aby móc się prawidłowo rozwijać, zapewnić swoim mieszkańcom odpowiednie warunki do życia poprzez poprawę komfortu i bezpieczeństwa wymaga m.in. sprawnego i niezawodnego transportu. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, jakie stoją przed dużymi miastami, transport zbiorowy odgrywa kluczową rolę w walce z zanieczyszczeniem powietrza i zatłoczonymi drogami. Ciągły rozwój infrastruktury transportowej pozwala zapewnić mieszkańcom dynamicznie rozwijającej się metropolii odpowiednią ofertę przewozową, dającą alternatywę dla podróży własnym samochodem.

Rozwijająca się w Warszawie sieć metra, poprzez swoją wydajność i niezawodność stanowi kręgosłup systemu transportowego miasta. Obecnie metro Warszawskie przewozi około 200 mln osób rocznie. Kolejne planowane linie metra pozwolą wytworzyć dodatkowe miejsca dogodnych przesiadek, zarówno pomiędzy poszczególnymi liniami metra, jak i innymi środkami transportu.

Dokładne rozpoznanie terenu jest kluczowe dla właściwego doboru rozwiązań projektowych i odpowiednich metod budowy. Ma to szczególne znaczenie dla inwestycji liniowej, jaką jest budowa metra, gdzie zmiana jednego parametru, czy lokalizacji obiektu, wpływa na pozostałe integralne elementy inwestycji.

Tak, jak w przypadku każdej dużej inwestycji, przed rozpoczęciem właściwych robót, wymagane jest  przeprowadzenie szeregu działań przygotowawczych, analiz, ekspertyz, prac przedprojektowych i projektowych oraz przede wszystkim uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Jak pokazuje doświadczenie, to właśnie w powyższym obszarze skupia się znaczna część ryzyk, w szczególności mogących wpływać na harmonogram i koszt realizacji inwestycji.