Prelegenci

Tomasz Mazur

GGT Solutions S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku budownictwo, specjalizacja geotechnika i budownictwo specjalne. Od 2017 roku związany z firmą GGT Solutions S.A., (dawniej PPI Chrobok S.A.). Obecnie kierownik projektów geotechnicznych realizowanych na terenie Polski.  Posiada uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Przegląd wybranych rozwiązań geoinżynieryjnych realizowanych w spółce GGT Solutions S.A.