Prelegenci

Łukasz Lendner

GDDKiA w Szczecinie

Łukasz Lendner ukończył budownictwo na Politechnice Szczecińskiej (obecny ZUT) ze specjalizacją drogową. Ukończył również studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z drogownictwem. Rozpoczynał w firmie wykonawczej, a od 2008 roku do dzisiaj związany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Pracował w Centrali GDDKiA w komórkach związanych z realizacją inwestycji, pełnił obowiązki Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, kierował też warszawskim oddziałem GDDKiA. Był również zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2016 roku w szczecińskim oddziale GDDKiA, którego jest dyrektorem od marca 2017 roku.

Doświadczenia ze zrealizowanych i przygotowywanych inwestycji tunelowych na Pomorzu Zachodnim