Udostępnij stronę

Prelegenci

Oczekujemy na zgłoszenia tematów i streszczeń referatów. Prosimy wysyłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Model obliczeniowy oraz dobór parametrów wytrzymałościowych wykładziny CIPP – wytyczne DWA-A 143-2

Wystąpienie dotyczy problematyki doboru odpowiednich dla określonego stanu technicznego rurociągu warunków brzegowych. Prawidłowo ustalone parametry wyjściowe decydują o przebiegu procesu projektowania oraz trafności przyjętego rozwiązania – w tym przypadku odpowiedniej wykładziny CIPP. Wiodącym zagadnieniem jest analiza procesu ustalania charakterystyk wytrzymałościowych wykładziny, przeprowadzanego w oparciu o wytyczne DWA-A 143-2. Podstawowym etapem procesu projektowania jest analiza stateczności układu rurociąg–wykładzina CIPP. Warunkiem podstawowym, umożliwiającym właściwy dobór parametrów statyczno-wytrzymałościowych, jest ocena stanu technicznego rurociągu przeznaczonego do renowacji. Poprawnie wykonany projekt powinien gwarantować optymalizację zarówno ekonomiczną, jak i konstrukcyjną proponowanego rozwiązania.

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r. obronił pracę doktorską dotyczącą właściwości wytrzymałościowych rurociągów poddawanych renowacji z zastosowaniem technologii bezwykopowych.
Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalista w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych budowy oraz renowacji rurociągów, dzięki pracy naukowo-badawczej oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w wykonawstwie.
Autor i współautor wielu publikacji naukowo-technicznych oraz ekspertyz i projektów budowlanych w dziedzinie podziemnej infrastruktury transportowej, w tym realizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną.
Aktywny uczestnik konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego.
Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi, w tym również uczestniczy w organizowanych przez nie szkoleniach, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

REFERAT 1: Renowacja sieci kanalizacyjnych wykładzinami utwardzanymi promieniowaniem UV. Rozwój sprzętu w ostatnim dziesięcioleciu

Postęp techniczny w zakresie rozwoju sprzętu do instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV w ostatnim dziesięcioleciu jest bardzo duży. Jest też adekwatny do oczekiwań klientów oraz inwestorów, którzy coraz chętniej i coraz powszechniej korzystają z tej technologii. W 2006 r. największe oferowane standardowo przez dostawców średnice rękawów przeznaczonych do utwardzania promieniowaniem UV wynosiły 1200 mm. Dzisiaj znane już są instalacje o średnicach 1800 mm. O tym, co jeszcze zmieniło się w ostatnich latach, opowie autor niniejszego referatu.

REFERAT 2: Naprawa studni kanalizacyjnych z zastosowaniem wykładziny utwardzanej promieniami UV

W prezentacji przedstawiona zostanie technologia naprawy studni kanalizacyjnych rękawem UV oraz omówiony zostanie sprzęt potrzebny do przeprowadzenia tej renowacji.

Michał Andrzejewski, Gamm-Bud. sp. z o.o.
Ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej, Wydział Inżynierii i Ekonomii Transportu. Od 1986 r. prowadzi własną firmę, a od 1992 r. jest dyrektorem zarządu spółki Gamm-Bud sp. z o.o. zajmującej się dostawą sprzętu i technologii dla branży wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Jest autorem ponad 50 publikacji w prasie branżowej, współautorem książki „Metody układania kabli telekomunikacyjnych w obiektach podziemnej infrastruktury miejskiej”. Ponadto jest konstruktorem maszyn do wdmuchiwania kabli światłowodowych oraz systemów napraw studni kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako niekomercyjny wykonawca remontów kanałów w technologii CIPP za pomocą rękawów nasączonych żywicami epoksydowymi

Autor w referacie przedstawi spostrzeżenia dotyczące własnego i niekomercyjnego wykonawstwa renowacji kanałów w technologii CIPP, realizowanego przez rodzime przedsiębiorstwa wod-kan.
Opracowanie obejmuje aspekty technologiczne oraz organizacyjne przy instalacjach rękawów nasączonych żywicami epoksydowymi, wykonywanych samodzielnie przez polskie firmy wodociągowe.

 Mirosław Cecuga, Sezam Instal

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

Główne zagadnienia:
- cechy metody CIPP;
- przygotowanie projektu renowacji w technologii CIPP, zawartość SIWZ;
- wymagania normowe dla technologii CIPP;
- zachowanie bezstronności oceny;
- pobieranie próbek rękawów, zlecanie oceny;
- normy badawcze i ich uwarunkowania techniczne;
- ocena poprawności zainstalowania rękawa w przewodzie na podstawie inspekcji TV;
- co i jak można zbadać w zakresie parametrów mechanicznych i użytkowych?
- opis typowego „krajowego” projektu CIPP;
- opis modelowego rozwiązania kontroli jakości dla technologii CIPP;
- przykładowe „zalecane” zapisy do specyfikacji.

Grzegorz Cyganik, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Od 2003 r. pracuje w MPWiK S.A. w Krakowie. Od początku jest związany z projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. Pierwszy projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap I”  był realizowany do 2010 r. W kolejnych latach pełnił funkcję kierownika JRP – sprawował nadzór nad projektami takimi, jak: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II"; „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap III"; „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap IV”. Projekty zostały zakończone w 2015 r.

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

Główne zagadnienia:
- cechy metody CIPP;
- przygotowanie projektu renowacji w technologii CIPP, zawartość SIWZ;
- wymagania normowe dla technologii CIPP;
- zachowanie bezstronności oceny;
- pobieranie próbek rękawów, zlecanie oceny;
- normy badawcze i ich uwarunkowania techniczne;
- ocena poprawności zainstalowania rękawa w przewodzie na podstawie inspekcji TV;
- co i jak można zbadać w zakresie parametrów mechanicznych i użytkowych?
- opis typowego „krajowego” projektu CIPP;
- opis modelowego rozwiązania kontroli jakości dla technologii CIPP;
- przykładowe „zalecane” zapisy do specyfikacji.

Tomasz Daniłoś, BLEJKAN S.A.

Najciekawsze realizacje firmy BLEJKAN ostatnich lat

W ostatnich latach firma BLEJKAN zrealizowała wiele ciekawych projektów z zakresu bezwykopowej renowacji sieci. Najczęściej stosowano technologię CIPP, wykorzystując rękawy z filcu i rękawy szklane utwardzane promieniami UV. Prace renowacyjne z zastosowaniem metody CIPP realizowane są nie tylko w całym kraju, ale także poza Polską.

Mariusz Iwanejko, BLEJKAN S.A.

Rozwój metody renowacji przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP

Renowacja przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP stała się w ostatnich latach metodą wiodącą. Z uwagi na swoje zalety jej zastosowanie wciąż rośnie, szczególnie w wersji z utwardzaniem promieniami UV. Jednocześnie metoda ta jest bardzo wrażliwa na różnego rodzaju błędy i dlatego wymaga dużej staranności.

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska

CIPP w Polsce i Europie

CIPP jest najważniejszą technologią rehabilitacji systemów kanalizacyjnych na świecie. Wynika to m.in. z możliwości zastosowania półfabrykatów w postaci rękawów, które są przygotowane w fabryce, a ich utwardzanie odbywa się z wykorzystaniem różnych metod już na placu budowy.
Sytuacja na rynkach europejskich jest zróżnicowana. Technologia CIPP jest szeroko rozpowszechniona w Europie Środkowej, Zachodniej i Wschodniej. Szczególnie rozwinięte są rynki w Niemczech, Francji, krajach Beneluksu, Polsce, Czechach i na Słowacji.
W Europie znajduje się około 2 mln km sieci kanalizacji. Szacuje się, że około 20% sieci jest uszkodzone (około 400 tys. km) i wymaga odnowienia.
W referacie szczegółowo zostaną omówione niektóre rynki europejskie, takie jak np. niemiecki, francuski i polski.

Gunter Kaltenhäuser, RELINEEUROPE AG
W latach 1994–2001 kształcił się na uniwersytecie w Bochum, gdzie zdobył specjalizację w zakresie oczyszczania ścieków i renowacji sieci.
Pracując w latach 2001–2007 dla IKT (Institute for Underground Infrastructure w Gelsenkirchen), zajmował się badaniami, testami, konsultingiem w zakresie rehabilitacji sieci.
W okresie 2007–2014 w firmie MC-Bauchemie, Bottrop (światowy lider w dziedzinie chemii budowlanej) pracował na stanowiski managera sprzedaży na Europę (department renowacji i infrastruktury podziemnej).
Od kwiectnia 2014 r. jest zatrudniony w RELINEEUROPE AG, Rohrbach (światowy lider w zakresie renowacji sieci z wykorzystaniem technologii UV-CIPP i UV-technology) jako dyrektor zarządzający w obszarze sprzedaży i marketing.

PANEL DYSKUSYJNY: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

Główne zagadnienia:
- cechy metody CIPP;
- przygotowanie projektu renowacji w technologii CIPP, zawartość SIWZ;
- wymagania normowe dla technologii CIPP;
- zachowanie bezstronności oceny;
- pobieranie próbek rękawów, zlecanie oceny;
- normy badawcze i ich uwarunkowania techniczne;
- ocena poprawności zainstalowania rękawa w przewodzie na podstawie inspekcji TV;
- co i jak można zbadać w zakresie parametrów mechanicznych i użytkowych?
- opis typowego „krajowego” projektu CIPP;
- opis modelowego rozwiązania kontroli jakości dla technologii CIPP;
- przykładowe „zalecane” zapisy do specyfikacji.

W panelu udział wzięli:
panel napisy2

Moderator: Paweł Kośmider, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Budowanie wizerunku eksperta przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi marketingowych na przykładzie e-learningu

Przedstawienie wizji komunikacji marketingowej, w której marka kładzie nacisk nie na reklamę, ale na przekaz edukacyjny. Ujęcie tematyki reklamy w formie interesującego i angażującego odbiorcę ciągu szkoleń i warsztatów wywołujących zaangażowanie uczestnika. Możliwość naturalnego budowania marki w oparciu o takie wartości jak ekspert i doświadczony Partner.

Tomasz Łucek, New Idea House sp. z o.o.
Trener odpowiedzialny za opracowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu, trade marketingu, programów lojalnościowych, merchandisingu, new product development. Specjalista z dziedziny m.in. zarządzania, konsultingu, doradztwa strategicznego.

 

Podstawowe różnice w zasadach wymiarowania linerów wg wytycznych ATV-M 127-2, 2000 r. i DWA-A 143-2, 2015 r.

Po piętnastu latach od wydania wytycznych ATV-M 127-2, niemiecka organizacja techniczna DWA zdecydowała się na zastąpienie jej nowym opracowaniem, oznaczonym jako wytyczna DWA-A 143-2. Zachowując główne zasady przyjętego podejścia obliczeniowego, nowe wytyczne wykazują szereg różnic, które warte są omówienia ze względu na dużą popularność starszego opracowania. Ich znajomość może ułatwić rozwiązanie przypadków nieuwzględnianych dotychczas lub dać efekt w postaci bardziej precyzyjnych wyników obliczeniowych, prowadząc ostatecznie do oszczędności, np. ze względu na grubość zwymiarowanej wykładziny.

dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena i kształtowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w ujęciu teorii niezawodności” (1999 r., Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej). Uczestniczył w stażach naukowych na uczelniach w Niemczech (Technische Unversität Dresden i Technische Hochschule w Münster). Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalizuje się w tematyce oceny stanu technicznego i rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest autorem i współautorem prac ekspertyzowych, realizowanych na Wydziale Budownictwa PWr oraz licznych publikacji naukowo-technicznych w tym jednej monografii zwartej pt. „Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych”.
Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem INŻYNIERIA sp. z o.o., będąc na liście recenzentów czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”.

 

RTI - Dostawca technologii do  renowacji kanalizacji grawitacyjnej, sieci ciśnieniowych i zastosowań przemysłowych

W referacie omówiona zostanie Grupa RTi – Rohrtechnik International GmbH m.in. pod kątem rysu historycznego, zasięgu terytorialnego, struktury i zakresu jej działalności (renowacje, budownictwo inżynieryjne, inspekcje TV).
Zaprezentowane będą również technologie stosowane przez Grupę do renowacji bezwykopowych (przedstawienie różnych technologii; szczegółowa prezentacja technologii CIPP do renowacji rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych w różnych obszarach zastosowań, tj. woda pitna, ścieki komunalne, gazociągi, instalacje przemysłowe; rury spiralnie zwijane).
Nie zabraknie również prezentacji spółki RTI Poland.

Roland Szafraniec, RTi Poland sp. z o.o.

Poprawne opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w odniesieniu do wymagań i potrzeb zamawiających

Autor omówi poprawne opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w odniesieniu do wymagań i potrzeb zamawiających z uwzględnieniem m.in. określenia minimalnej ilości danych wyjściowych niezbędnych do sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych związanych z renowacją sieci w technologii rękawów utwardzanych na miejscu. W swoim wystąpieniu skupi się też na: przedstawieniu firmy GSG Industria sp. z o.o., omówieniu technologii, wymagań i potrzeb zamawiających. Poruszone zostaną zagadnienia związane z tym, czym dysponują inwestorzy i jak powinni przygotować się do realizacji inwestycji. Uwzględniony zostanie także kierunek, w którym zmierza branża pod kątem wykonawców.

Stanisław Szczekarewicz, GSG Industria Sp. z o.o.

Standaryzacja odbioru robót renowacyjnych w technologii CIPP

W referacie omówiona zostanie kontrola jakości projektów renowacyjnych zrealizowanych z wykorzystaniem metody CIPP, z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Przedstawione będą też m.in. wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie czy rozwiązania modelowe.

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

dr Inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.
W latach 1990–2010 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2010 r. zatrudniony jako pracownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz jako Prezes Zarządu w Centrum Badań i Certyfikacji w Kielcach. Autor wielu projektów, ekspertyz, opinii technicznych oraz publikacji naukowych. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych a także promotor licznych prac dyplomowych, inżynierskich oraz magisterskich.