Udostępnij stronę

Mirosław Cecuga

Mirosław Cecuga

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako niekomercyjny wykonawca remontów kanałów w technologii CIPP za pomocą rękawów nasączonych żywicami epoksydowymi

Autor w referacie przedstawi spostrzeżenia dotyczące własnego i niekomercyjnego wykonawstwa renowacji kanałów w technologii CIPP, realizowanego przez rodzime przedsiębiorstwa wod-kan.
Opracowanie obejmuje aspekty technologiczne oraz organizacyjne przy instalacjach rękawów nasączonych żywicami epoksydowymi, wykonywanych samodzielnie przez polskie firmy wodociągowe.

 Mirosław Cecuga, Sezam Instal