Udostępnij stronę

Michał Andrzejewski

Michał Andrzejewski

REFERAT 1: Renowacja sieci kanalizacyjnych wykładzinami utwardzanymi promieniowaniem UV. Rozwój sprzętu w ostatnim dziesięcioleciu

Postęp techniczny w zakresie rozwoju sprzętu do instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV w ostatnim dziesięcioleciu jest bardzo duży. Jest też adekwatny do oczekiwań klientów oraz inwestorów, którzy coraz chętniej i coraz powszechniej korzystają z tej technologii. W 2006 r. największe oferowane standardowo przez dostawców średnice rękawów przeznaczonych do utwardzania promieniowaniem UV wynosiły 1200 mm. Dzisiaj znane już są instalacje o średnicach 1800 mm. O tym, co jeszcze zmieniło się w ostatnich latach, opowie autor niniejszego referatu.

REFERAT 2: Naprawa studni kanalizacyjnych z zastosowaniem wykładziny utwardzanej promieniami UV

W prezentacji przedstawiona zostanie technologia naprawy studni kanalizacyjnych rękawem UV oraz omówiony zostanie sprzęt potrzebny do przeprowadzenia tej renowacji.

Michał Andrzejewski, Gamm-Bud. sp. z o.o.
Ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej, Wydział Inżynierii i Ekonomii Transportu. Od 1986 r. prowadzi własną firmę, a od 1992 r. jest dyrektorem zarządu spółki Gamm-Bud sp. z o.o. zajmującej się dostawą sprzętu i technologii dla branży wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Jest autorem ponad 50 publikacji w prasie branżowej, współautorem książki „Metody układania kabli telekomunikacyjnych w obiektach podziemnej infrastruktury miejskiej”. Ponadto jest konstruktorem maszyn do wdmuchiwania kabli światłowodowych oraz systemów napraw studni kanalizacyjnych.