Udostępnij stronę

Andrzej Kolonko

Andrzej Kolonko

Rozwój metody renowacji przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP

Renowacja przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP stała się w ostatnich latach metodą wiodącą. Z uwagi na swoje zalety jej zastosowanie wciąż rośnie, szczególnie w wersji z utwardzaniem promieniami UV. Jednocześnie metoda ta jest bardzo wrażliwa na różnego rodzaju błędy i dlatego wymaga dużej staranności.

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska