Udostępnij stronę

dr inż. Tomasz Abel

dr inż. Tomasz Abel

Model obliczeniowy oraz dobór parametrów wytrzymałościowych wykładziny CIPP – wytyczne DWA-A 143-2

Wystąpienie dotyczy problematyki doboru odpowiednich dla określonego stanu technicznego rurociągu warunków brzegowych. Prawidłowo ustalone parametry wyjściowe decydują o przebiegu procesu projektowania oraz trafności przyjętego rozwiązania – w tym przypadku odpowiedniej wykładziny CIPP. Wiodącym zagadnieniem jest analiza procesu ustalania charakterystyk wytrzymałościowych wykładziny, przeprowadzanego w oparciu o wytyczne DWA-A 143-2. Podstawowym etapem procesu projektowania jest analiza stateczności układu rurociąg–wykładzina CIPP. Warunkiem podstawowym, umożliwiającym właściwy dobór parametrów statyczno-wytrzymałościowych, jest ocena stanu technicznego rurociągu przeznaczonego do renowacji. Poprawnie wykonany projekt powinien gwarantować optymalizację zarówno ekonomiczną, jak i konstrukcyjną proponowanego rozwiązania.

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r. obronił pracę doktorską dotyczącą właściwości wytrzymałościowych rurociągów poddawanych renowacji z zastosowaniem technologii bezwykopowych.
Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalista w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych budowy oraz renowacji rurociągów, dzięki pracy naukowo-badawczej oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w wykonawstwie.
Autor i współautor wielu publikacji naukowo-technicznych oraz ekspertyz i projektów budowlanych w dziedzinie podziemnej infrastruktury transportowej, w tym realizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną.
Aktywny uczestnik konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego.
Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi, w tym również uczestniczy w organizowanych przez nie szkoleniach, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.