Udostępnij stronę

dr Inż. Dariusz Zwierzchowski

dr Inż. Dariusz Zwierzchowski

Standaryzacja odbioru robót renowacyjnych w technologii CIPP

W referacie omówiona zostanie kontrola jakości projektów renowacyjnych zrealizowanych z wykorzystaniem metody CIPP, z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Przedstawione będą też m.in. wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie czy rozwiązania modelowe.

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

dr Inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.
W latach 1990–2010 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2010 r. zatrudniony jako pracownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz jako Prezes Zarządu w Centrum Badań i Certyfikacji w Kielcach. Autor wielu projektów, ekspertyz, opinii technicznych oraz publikacji naukowych. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych a także promotor licznych prac dyplomowych, inżynierskich oraz magisterskich.