Udostępnij stronę

Roland Szafraniec

Roland Szafraniec

RTI - Dostawca technologii do  renowacji kanalizacji grawitacyjnej, sieci ciśnieniowych i zastosowań przemysłowych

W referacie omówiona zostanie Grupa RTi – Rohrtechnik International GmbH m.in. pod kątem rysu historycznego, zasięgu terytorialnego, struktury i zakresu jej działalności (renowacje, budownictwo inżynieryjne, inspekcje TV).
Zaprezentowane będą również technologie stosowane przez Grupę do renowacji bezwykopowych (przedstawienie różnych technologii; szczegółowa prezentacja technologii CIPP do renowacji rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych w różnych obszarach zastosowań, tj. woda pitna, ścieki komunalne, gazociągi, instalacje przemysłowe; rury spiralnie zwijane).
Nie zabraknie również prezentacji spółki RTI Poland.

Roland Szafraniec, RTi Poland sp. z o.o.