Udostępnij stronę

Grzegorz Cyganik

Grzegorz Cyganik

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Kontrola jakości renowacji zrealizowanych metodą CIPP z punktu widzenia uzyskania oczekiwanej trwałości i racjonalności zainwestowanych środków. Wymagania normowe, praktyka, typowe problemy na budowie, rozwiązania modelowe.

Główne zagadnienia:
- cechy metody CIPP;
- przygotowanie projektu renowacji w technologii CIPP, zawartość SIWZ;
- wymagania normowe dla technologii CIPP;
- zachowanie bezstronności oceny;
- pobieranie próbek rękawów, zlecanie oceny;
- normy badawcze i ich uwarunkowania techniczne;
- ocena poprawności zainstalowania rękawa w przewodzie na podstawie inspekcji TV;
- co i jak można zbadać w zakresie parametrów mechanicznych i użytkowych?
- opis typowego „krajowego” projektu CIPP;
- opis modelowego rozwiązania kontroli jakości dla technologii CIPP;
- przykładowe „zalecane” zapisy do specyfikacji.

Grzegorz Cyganik, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Od 2003 r. pracuje w MPWiK S.A. w Krakowie. Od początku jest związany z projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. Pierwszy projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap I”  był realizowany do 2010 r. W kolejnych latach pełnił funkcję kierownika JRP – sprawował nadzór nad projektami takimi, jak: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II"; „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap III"; „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap IV”. Projekty zostały zakończone w 2015 r.