Udostępnij stronę

dr inż. Bogdan Przybyła

dr inż. Bogdan Przybyła

Podstawowe różnice w zasadach wymiarowania linerów wg wytycznych ATV-M 127-2, 2000 r. i DWA-A 143-2, 2015 r.

Po piętnastu latach od wydania wytycznych ATV-M 127-2, niemiecka organizacja techniczna DWA zdecydowała się na zastąpienie jej nowym opracowaniem, oznaczonym jako wytyczna DWA-A 143-2. Zachowując główne zasady przyjętego podejścia obliczeniowego, nowe wytyczne wykazują szereg różnic, które warte są omówienia ze względu na dużą popularność starszego opracowania. Ich znajomość może ułatwić rozwiązanie przypadków nieuwzględnianych dotychczas lub dać efekt w postaci bardziej precyzyjnych wyników obliczeniowych, prowadząc ostatecznie do oszczędności, np. ze względu na grubość zwymiarowanej wykładziny.

dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena i kształtowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w ujęciu teorii niezawodności” (1999 r., Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej). Uczestniczył w stażach naukowych na uczelniach w Niemczech (Technische Unversität Dresden i Technische Hochschule w Münster). Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalizuje się w tematyce oceny stanu technicznego i rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest autorem i współautorem prac ekspertyzowych, realizowanych na Wydziale Budownictwa PWr oraz licznych publikacji naukowo-technicznych w tym jednej monografii zwartej pt. „Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych”.
Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem INŻYNIERIA sp. z o.o., będąc na liście recenzentów czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”.