Udostępnij stronę

Prelegenci

Oczekujemy na zgłoszenia tematów i streszczeń referatów. Prosimy wysyłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naprawy miejscowe

Krótkie elementy rękawowe z tkanin technicznych utwardzanych żywicami znajdują szerokie zastosowanie w procesie wykonywania napraw uszkodzeń o charakterze lokalnym. Dzięki szerokiej dostępności technologii umożliwiających naprawy punktowe, możliwa jest optymalizacja ekonomiczna przy jednoczesnej poprawie stanu technicznego kanału, który wykazuje jedynie miejscowe uszkodzenia i nie wymaga liniowej naprawy na całej długości. Punktowe wzmocnienia i uszczelnienia kanałów umożliwiają zmniejszenie kosztów naprawy oraz jej przeprowadzenie w krótkim czasie, co bezpośrednio związane jest z okresem wyłączenia kanału z eksploatacji – często bardzo problematycznym. Omawiane podczas wystąpienia technologie napraw będą przeglądem możliwości dokonywania lokalnych napraw zapewniających odtworzenie tylko tej części kanału, która uległa uszkodzeniu.

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r. obronił pracę doktorską dotyczącą właściwości wytrzymałościowych rurociągów poddawanych renowacji z zastosowaniem technologii bezwykopowych.
Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalista w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych budowy oraz renowacji rurociągów, dzięki pracy naukowo-badawczej oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w wykonawstwie.
Autor i współautor wielu publikacji naukowo-technicznych oraz ekspertyz i projektów budowlanych w dziedzinie podziemnej infrastruktury transportowej, w tym realizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną.
Aktywny uczestnik konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego.
Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi, w tym również uczestniczy w organizowanych przez nie szkoleniach, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.

Renowacja rurociągów i studni wykładzinami utwardzanymi promieniowaniem UV. Nowe rozwiązania i realizacje

W prezentacji przedstawione zostaną nowe obszary zastosowania napraw rurociągów wykładzinami utwardzanym promieniowaniem UV. Technologia zaczyna być coraz powszechniej stosowana do napraw kanalizacji ciśnieniowej i studni kanalizacyjnych, a także w gazownictwie i w sektorze wodociągowym. Omówione zostaną także nowe rozwiązania zarówno w dziedzinie materiałów, jak i sprzętu niezbędnego do aplikacji.

Michał Andrzejewski, Gamm-Bud. sp. z o.o.
Ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej, Wydział Inżynierii i Ekonomii Transportu. Od 1986 r. prowadzi własną firmę, a od 1992 r. jest dyrektorem zarządu spółki Gamm-Bud sp. z o.o. zajmującej się dostawą sprzętu i technologii dla branży wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Jest autorem ponad 50 publikacji w prasie branżowej, współautorem książki „Metody układania kabli telekomunikacyjnych w obiektach podziemnej infrastruktury miejskiej”. Ponadto jest konstruktorem maszyn do wdmuchiwania kabli światłowodowych oraz systemów napraw studni kanalizacyjnych.

System renowacji kanalizacji na bazie żywic epoksydowych (CIPP) jako codzienne narzędzie pracy dla polskiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Autor w referacie omówi swoje doświadczenia i spostrzeżenia w zakresie wpływu omawianego w tytule referatu rozwiązania na pozytywny rozwój rynku technologii CIPP na terytorium Polski.

Mirosław Cecuga, Firma Sezam Instal sp.j.
Firmę Sezam Instal prowadzi wspólnie z bratem Radosławem. Od 25 lat związany ściśle z technologiami bezwykopowymi. Zagorzały zwolennik wykorzystywania żywicy epoksydowej i frezów hydraulicznych. Współautor koncepcji CIPP, jako codziennego narzędzia pracy w najnowocześniejszych polskich wodociągach.

Nowe rozwiązania w ofercie Insituform

Wybór technologii CIPP jako metody renowacji wiąże się z koniecznością dopasowania optymalnych dla danej realizacji produktów. Prelegent przedstawi wszystkie dostępne w ofercie Insituform produkty służące do przeprowadzenia renowacji rurociągu w technologii CIPP, pokazując zarówno ich zalety, jak i wady. Szczególnie istotny będzie ostatni element wystąpienia – omówienie różnic technicznych występujących pomiędzy produktami. To cenna wiedza, która pozwoli właściwie dobrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnego zadania renowacyjnego.

Rafał Chart, Insituform sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Gdańskiej (hydrotechnika) i Politechniki Krakowskiej (budownictwo wodne). Budując swą karierę zawodową pracował w takich firmach, jak: Sanitex PRK, Per Aarsleff Polska, Ludwig Pfeiffer. Od 2006 r. jest związany z Insituform.

Dobre praktyki wykonawcze na podstawie najczęściej popełnianych błędów i awarii z nimi związanych

Autor w referacie omówi dobre praktyki instalacji rękawów renowacyjnych. Omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy w procesie instalacji i przygotowania renowacji w technologii CIPP.

Tomasz Daniłoś, BLEJKAN S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki BLEJKAN S.A., Rzeczoznawca PZITS, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Zawodowo od wielu lat z powodzeniem współtworzy sukces spółek będących liderem rynku bezwykopowego. Ekspert w dziedzinie technologii bezwykopowych.

CIPP dla przewodów ciśnieniowych – wybór metody: pierwszy krok do skutecznej renowacji

Choć metoda CIPP pierwotnie wykorzystywana była do renowacji sieci kanalizacyjnych, to już 30 lat temu grupa RTi Rohrtechnik dostosowała i zmodernizowała tę technologię w taki sposób, by mogła służyć do naprawy przewodów ciśnieniowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Wybór odpowiedniego rozwiązania w ramach metody CIPP można dostosować do stanu naprawianej rury, zaleceń statycznych oraz obszaru zastosowania technologii. Każda technologia ma swoje zalety i wady, a także ograniczenia. Tylko właściwy wybór i wiedza mogą pomóc w osiągnięciu dobrego rezultatu.

Christian Hartl, Grupa RTi
Z wykształcenia inżynier budownictwa i specjalista w zakresie inżynierii podziemnej. Współpracę z Grupą RTi (wcześniej Rabmer) podjął w 1988 r. jako inżynier zajmujący się inspekcją telewizyjną, renowacją rur, zarządzaniem budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym pracami bezwykopowymi. Sukcesywnie piął się po szczeblach kariery, w 2006 r. obejmując stanowisko kierownika działu renowacji i sprzętu do inspekcji telewizyjnej, w 2009 r. zostając pełnomocnikiem oddziału RTi zajmującego się dystrybucją sprzętu i oprogramowania, a w 2011 r. dyrektorem zarządzającym w obszarze technologii SPR. W 2016 r. został dyrektorem zarządzającym NordiTube, oddziału RTi, który odpowiedzialny jest za opracowywanie, produkcję i dystrybucję wszystkich produktów z zakresu metod bezwykopowych znajdujących się w portfolio grupy. Jego szczególną specjalizacją jest bezwykopowa renowacja.

Zastosowanie rękawów CIPP w renowacji przewodów wodociągowych

Zastosowanie rękawów CIPP do renowacji przewodów wodociągowych miało miejsce na początku lat 90. XX w., a więc ponad 20 lat później niż ich zastosowanie do odnowy przewodów kanalizacyjnych. W referacie przedstawiony zostanie stan techniki w dziedzinie wykorzystania rękawów do renowacji przewodów wodociągowych w Polsce i w innych krajach.

dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianej infrastruktury podziemnej miast. Od wielu lat jest sekretarzem organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Infrastruktura podziemna miast”.
Promuje upowszechnienie nowoczesnych technologii bezwykopowych, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Prowadzi działalność dydaktyczną na wydziałach Budownictwa Lądowego i Wodnego, Inżynierii Środowiska oraz Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest promotorem magisterskich prac dyplomowych, w tym nagrodzonej w konkursie organizowanym przez PZITB.
Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i firmami, co pozwala na ciągłą aktualizację wiedzy i przekazywanie jej studentom.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym książek: „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych”, „Mikrotunelowanie” oraz „Renowacja przewodów wodociągowych metodą cementowania”
Ponadto jest autorem i współautorem trzech patentów oraz wzoru użytkowego.
Pełnione funkcje:
- sekretarz organizacyjny cyklicznej konferencji „Infrastruktura podziemna miast”
- członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Inżynieria Bezwykopowa
- członek komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
- członek ITA – AITES Polska (International Tunnelling Association)
- członek EFUC – European Forum on Underground Construction
- członek PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
- członek wydziałowej komisji dyplomowej
- członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitet Techniczny 140
Nagrody:
- Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wielokrotnie otrzymywał nagrody rektora, dziekana i dyrektora instytutu.
- 2003 – nagroda za monografię (współautor) pt. „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” na Targach Książki Akademickiej „Atena”, Warszawa 2003.
- 2007 – nagroda Ministra Budownictwa za monografię (współautor) pt. „Mikrotunelowanie”, wydanej przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.

1. Najnowsze rozwiązania w zakresie urządzeń i materiałów stosowanych w renowacjach sieci wodociągowych w technologii CIPP

Zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich coraz więcej przewodów sieci wodociągowych wymaga renowacji. Obecnie dostępnych jest wiele technologii odnowy przewodów wodociągowych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ich konstrukcji oraz bezproblemowej dostawy wody do odbiorców o wymaganej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Jedną z coraz częściej stosowanych technologii renowacji przewodów wodociągowych jest technologia utwardzanego na miejscu rękawa żywicznego CIPP. Autor w swoim wystąpieniu przedstawi najnowsze rozwiązania w zakresie urządzeń stosowanych w technologii CIPP a także omówi materiały renowacyjne wykorzystywane do odnowy przewodów wodociągowych.

2. Zastosowanie technologii UV-LED „Bluelight” w renowacjach przykanalików i kanałów do DN300

Jednym z większych problemów spotykanych przy odnowie przykanalików jest konieczność ich dość długotrwałego wyłączania na czas prowadzenia prac renowacyjnych. Dodatkowym problemem jest także brak studzienek pośrednich pomiędzy kanałem a pionem kanalizacyjnym w budynku. Autor w swoim wystąpieniu omówi sposoby wyeliminowania ww. problemów, przedstawiając najnowsze rozwiązanie, jakim jest technologia „Bluelight”.

Jan Krasowski, KrasoTech GmbH

 

 

7 powodów, dla których Twoja Firma powinna być w Internecie

W prezentacji zostanie zwrócona uwaga na główne aspekty i informacje związane z dynamicznym rozwojem komunikacji online. Ważnym elementem tej światowej tendencji jest sposób, w jaki firmy podchodzą do tego typu globalnych trendów. Autor zwróci uwagę na 7 wybranych aspektów stanowiących uzasadnienie dla prowadzenia profesjonalnych działań w sieci Internet.

Tomasz Łucek, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.
Trener odpowiedzialny za opracowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu, trade marketingu, programów lojalnościowych, merchandisingu, new product development. Specjalista m.in. z dziedziny zarządzania, konsultingu, doradztwa strategicznego.

 

Analiza wpływu wybranych czynników na nośność wykładziny ciasno pasowanej

Autorka w swoim wystąpieniu przedstawi ramowo problematykę komputerowego modelowania zachowania rurociągów w gruncie. W dalszej części zaprezentowana zostanie syntetyczna analiza wpływu wybranych czynników na nośność wykładziny do renowacji i ich finalne znaczenie w procesie projektowania. Prezentowane rozważania zostaną oparte na wynikach analiz numerycznych i obliczeń przeprowadzonych zgodnie z zapisami niemieckiego Zbioru Reguł DWA-A 143-2(2015).

Beata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska
Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2010 r. pracuje w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej swojej macierzystej uczelni na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.
W pracy naukowej zajmuje się m.in. analizą pracy rurociągów odnawianych technologiami bezwykopowymi oraz komputerowym modelowaniem pracy obiektów infrastruktury podziemnej. Pełni także rolę opiekuna i operatora Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast, co rozszerza zakres jej działalności zawodowej o prowadzenie badań in situ związanych z oceną stanu technicznego obiektów infrastruktury podziemnej.

Najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektowaniu prac renowacyjnych z wykorzystaniem rękawów CIPP

Autor omówi kwestie związane z procesem przygotowania inwestycji polegających na bezwykopowych renowacjach sieci z wykorzystaniem rękawów CIPP, ze szczególnym naciskiem na etap opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowych. W prezentacji wskazane zostaną również najczęstsze błędy popełnianie przez autorów SIWZ oraz dokumentacji projektowych, które mają wpływ na etap bezpośredniej realizacji zadań.

Stanisław Szczekarewicz, GSG Industria sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończył podyplomowe studia Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w firmach inżynieryjnych na kontraktach zagranicznych, zajmując się projektowaniem m.in. instalacji skraplania gazu LNG. Pierwsze doświadczenia w branży renowacji bezwykopowych zdobywał na kontrakcie w Szczecinie w 2006 r.
Od 2009 r. z powodzeniem prowadzi własne biuro projektowe GSG Industria, wyspecjalizowane w opracowywaniu dokumentacji projektowej bezwykopowych renowacji sieci. Zespół pod jego kierownictwem skutecznie promuje bezwykopowe renowacje na polskim rynku. Dzięki jego staraniom udało się zrealizować duże projekty i zastosować niszowe rozwiązania techniczne, np. technologię rur spiralnie zwijanych, burstlining statyczny kanału DN700. Obecnie kierowana przez niego spółka jest liderem na rynku polskim w wykonywaniu dokumentacji projektowych oraz przetargowych bezwykopowych renowacji sieci.

Jak powinno się badać i jak odbierać prace realizowane z wykorzystaniem CIPP? Dobre praktyki z rynku niemieckiego i innych rynków europejskich

Dipl.-Ök. Roland W. Waniek, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Dyrektor generalny IKT (Instytut Infrastruktury Podziemnej) z siedzibą w Gelsenkirchen (Niemcy). IKT jest neutralnym i niezależnym instytutem badawczym non-profit, działającym się w zakresie tematyki związanej z kanałami wodnymi i kanalizacyjnymi. Waniek specjalizuje się w infrastrukturze i ekonomii wody, a także w obiektach użyteczności publicznej. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Bochum (Niemcy), które ukończył w 1993 r. Był pracownikiem Uniwersytetu w Bochum oraz RWI, niemieckiego instytutu badań i doradztwa w dziedzinie polityki ekonomicznej. W 1999 r. został mianowany dyrektorem generalnym IKT.

Porównanie właściwości rękawów filcowych i szklanych

W trakcie prezentacji zostanie przedstawiona historia wdrożenia technologii CIPP. Prelegent opowie też m.in. o przewadze tej technologii renowacyjnej nad innymi oraz wdrożeniu rękawów utwardzanych włóknem szklanym. Porówna także właściwości rękawów filcowych oraz szklanych. Na koniec zaprezentowane zostaną wnioski dla projektantów i zamawiających.

Bogusław Wójtowicz, POliner sp. z o.o. (sp.k.).
Prezese Poliner sp. z o.o., absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń i od 25 lat specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach kanalizacji oraz czyszczeniu wodociągów.

Co, jak i dlaczego należy sprawdzić przy odbiorze prac renowacyjnych w technologii CIPP, aby wydać pieniądze bez ryzyka nieuzyskania oczekiwanych efektów? Doświadczenia i zalecenia europejskie, czyli zestaw dobrych praktyk a rzeczywistość placu budowy

Technologia renowacji przewodów rurowych z zastosowaniem technologii CIPP – nasączonego żywicą rękawa utwardzanego na miejscu, nie jest technologią nową na polskim rynku. Inwestorzy i wykonawcy mają już obecnie sporo doświadczeń zarówno z bardzo dobrymi projektami, jak też tzw. trudnymi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w Polsce brakuje dobrych wytycznych dotyczących przygotowania oraz odbioru takich inwestycji. Przy braku konkretnych zapisów jest to albo daleko idąca ich „interpretacja”, albo też pole do nie zawsze uczciwej konkurencji. Sytuacja ta stwarza duże ryzyko także dla inwestorów, którzy pomimo poniesienia znacznych nakładów mogą nie uzyskać oczekiwanego celu inwestycyjnego.
Prezentacja ma na celu przypomnienie podstawowych aspektów technicznych związanych z materiałami i technologią CIPP oraz zwrócenie uwagi na punkty krytyczne, które decydują o jakości i trwałości tej metody renowacji. Zostaną omówione możliwe do zastosowania procedury kontrolne oraz ich minimalny zakres, które należy wykonać na etapie odbioru prac, w tym normy, które są najbardziej odpowiednie dla tej technologii. Autor odniesie się w tym względzie krytycznie do aktualnej praktyki stosowanej przy projektach CIPP realizowanych w Polsce. Zaprezentowane zostaną m.in. doświadczenia niemieckiego Instytutu IKT (Institute for Underground Infrastructure gGmbH) w tym zakresie. W podsumowaniu zostanie pokazany pożądany kierunek zmian mających na celu jak najbardziej obiektywną i rzetelną ocenę wykonanych prac oraz zminimalizowanie ryzyka „źle wydanych pieniędzy” przez inwestora.

dr Inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.
W latach 1990–2010 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2010 r. zatrudniony jako pracownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz jako Prezes Zarządu w Centrum Badań i Certyfikacji w Kielcach. Autor wielu projektów, ekspertyz, opinii technicznych oraz publikacji naukowych. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych a także promotor licznych prac dyplomowych, inżynierskich oraz magisterskich.