Udostępnij stronę

Jan Krasowski

Jan Krasowski

1. Najnowsze rozwiązania w zakresie urządzeń i materiałów stosowanych w renowacjach sieci wodociągowych w technologii CIPP

Zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich coraz więcej przewodów sieci wodociągowych wymaga renowacji. Obecnie dostępnych jest wiele technologii odnowy przewodów wodociągowych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ich konstrukcji oraz bezproblemowej dostawy wody do odbiorców o wymaganej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Jedną z coraz częściej stosowanych technologii renowacji przewodów wodociągowych jest technologia utwardzanego na miejscu rękawa żywicznego CIPP. Autor w swoim wystąpieniu przedstawi najnowsze rozwiązania w zakresie urządzeń stosowanych w technologii CIPP a także omówi materiały renowacyjne wykorzystywane do odnowy przewodów wodociągowych.

2. Zastosowanie technologii UV-LED „Bluelight” w renowacjach przykanalików i kanałów do DN300

Jednym z większych problemów spotykanych przy odnowie przykanalików jest konieczność ich dość długotrwałego wyłączania na czas prowadzenia prac renowacyjnych. Dodatkowym problemem jest także brak studzienek pośrednich pomiędzy kanałem a pionem kanalizacyjnym w budynku. Autor w swoim wystąpieniu omówi sposoby wyeliminowania ww. problemów, przedstawiając najnowsze rozwiązanie, jakim jest technologia „Bluelight”.

Jan Krasowski, KrasoTech GmbH