Udostępnij stronę

dr inż. Tomasz Abel

dr inż. Tomasz Abel

Naprawy miejscowe

Krótkie elementy rękawowe z tkanin technicznych utwardzanych żywicami znajdują szerokie zastosowanie w procesie wykonywania napraw uszkodzeń o charakterze lokalnym. Dzięki szerokiej dostępności technologii umożliwiających naprawy punktowe, możliwa jest optymalizacja ekonomiczna przy jednoczesnej poprawie stanu technicznego kanału, który wykazuje jedynie miejscowe uszkodzenia i nie wymaga liniowej naprawy na całej długości. Punktowe wzmocnienia i uszczelnienia kanałów umożliwiają zmniejszenie kosztów naprawy oraz jej przeprowadzenie w krótkim czasie, co bezpośrednio związane jest z okresem wyłączenia kanału z eksploatacji – często bardzo problematycznym. Omawiane podczas wystąpienia technologie napraw będą przeglądem możliwości dokonywania lokalnych napraw zapewniających odtworzenie tylko tej części kanału, która uległa uszkodzeniu.

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r. obronił pracę doktorską dotyczącą właściwości wytrzymałościowych rurociągów poddawanych renowacji z zastosowaniem technologii bezwykopowych.
Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalista w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych budowy oraz renowacji rurociągów, dzięki pracy naukowo-badawczej oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w wykonawstwie.
Autor i współautor wielu publikacji naukowo-technicznych oraz ekspertyz i projektów budowlanych w dziedzinie podziemnej infrastruktury transportowej, w tym realizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną.
Aktywny uczestnik konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego.
Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi, w tym również uczestniczy w organizowanych przez nie szkoleniach, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.