Udostępnij stronę

Beata Nienartowicz

Beata Nienartowicz

Analiza wpływu wybranych czynników na nośność wykładziny ciasno pasowanej

Autorka w swoim wystąpieniu przedstawi ramowo problematykę komputerowego modelowania zachowania rurociągów w gruncie. W dalszej części zaprezentowana zostanie syntetyczna analiza wpływu wybranych czynników na nośność wykładziny do renowacji i ich finalne znaczenie w procesie projektowania. Prezentowane rozważania zostaną oparte na wynikach analiz numerycznych i obliczeń przeprowadzonych zgodnie z zapisami niemieckiego Zbioru Reguł DWA-A 143-2(2015).

Beata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska
Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2010 r. pracuje w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej swojej macierzystej uczelni na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.
W pracy naukowej zajmuje się m.in. analizą pracy rurociągów odnawianych technologiami bezwykopowymi oraz komputerowym modelowaniem pracy obiektów infrastruktury podziemnej. Pełni także rolę opiekuna i operatora Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast, co rozszerza zakres jej działalności zawodowej o prowadzenie badań in situ związanych z oceną stanu technicznego obiektów infrastruktury podziemnej.