Udostępnij stronę

Michał Andrzejewski

Michał Andrzejewski

Renowacja rurociągów i studni wykładzinami utwardzanymi promieniowaniem UV. Nowe rozwiązania i realizacje

W prezentacji przedstawione zostaną nowe obszary zastosowania napraw rurociągów wykładzinami utwardzanym promieniowaniem UV. Technologia zaczyna być coraz powszechniej stosowana do napraw kanalizacji ciśnieniowej i studni kanalizacyjnych, a także w gazownictwie i w sektorze wodociągowym. Omówione zostaną także nowe rozwiązania zarówno w dziedzinie materiałów, jak i sprzętu niezbędnego do aplikacji.

Michał Andrzejewski, Gamm-Bud. sp. z o.o.
Ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej, Wydział Inżynierii i Ekonomii Transportu. Od 1986 r. prowadzi własną firmę, a od 1992 r. jest dyrektorem zarządu spółki Gamm-Bud sp. z o.o. zajmującej się dostawą sprzętu i technologii dla branży wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Jest autorem ponad 50 publikacji w prasie branżowej, współautorem książki „Metody układania kabli telekomunikacyjnych w obiektach podziemnej infrastruktury miejskiej”. Ponadto jest konstruktorem maszyn do wdmuchiwania kabli światłowodowych oraz systemów napraw studni kanalizacyjnych.