Udostępnij stronę

Christian Hartl

Christian Hartl

CIPP dla przewodów ciśnieniowych – wybór metody: pierwszy krok do skutecznej renowacji

Choć metoda CIPP pierwotnie wykorzystywana była do renowacji sieci kanalizacyjnych, to już 30 lat temu grupa RTi Rohrtechnik dostosowała i zmodernizowała tę technologię w taki sposób, by mogła służyć do naprawy przewodów ciśnieniowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Wybór odpowiedniego rozwiązania w ramach metody CIPP można dostosować do stanu naprawianej rury, zaleceń statycznych oraz obszaru zastosowania technologii. Każda technologia ma swoje zalety i wady, a także ograniczenia. Tylko właściwy wybór i wiedza mogą pomóc w osiągnięciu dobrego rezultatu.

Christian Hartl, Grupa RTi
Z wykształcenia inżynier budownictwa i specjalista w zakresie inżynierii podziemnej. Współpracę z Grupą RTi (wcześniej Rabmer) podjął w 1988 r. jako inżynier zajmujący się inspekcją telewizyjną, renowacją rur, zarządzaniem budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym pracami bezwykopowymi. Sukcesywnie piął się po szczeblach kariery, w 2006 r. obejmując stanowisko kierownika działu renowacji i sprzętu do inspekcji telewizyjnej, w 2009 r. zostając pełnomocnikiem oddziału RTi zajmującego się dystrybucją sprzętu i oprogramowania, a w 2011 r. dyrektorem zarządzającym w obszarze technologii SPR. W 2016 r. został dyrektorem zarządzającym NordiTube, oddziału RTi, który odpowiedzialny jest za opracowywanie, produkcję i dystrybucję wszystkich produktów z zakresu metod bezwykopowych znajdujących się w portfolio grupy. Jego szczególną specjalizacją jest bezwykopowa renowacja.