Udostępnij stronę

Stanisław Szczekarewicz

Stanisław Szczekarewicz

Najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektowaniu prac renowacyjnych z wykorzystaniem rękawów CIPP

Autor omówi kwestie związane z procesem przygotowania inwestycji polegających na bezwykopowych renowacjach sieci z wykorzystaniem rękawów CIPP, ze szczególnym naciskiem na etap opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowych. W prezentacji wskazane zostaną również najczęstsze błędy popełnianie przez autorów SIWZ oraz dokumentacji projektowych, które mają wpływ na etap bezpośredniej realizacji zadań.

Stanisław Szczekarewicz, GSG Industria sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończył podyplomowe studia Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w firmach inżynieryjnych na kontraktach zagranicznych, zajmując się projektowaniem m.in. instalacji skraplania gazu LNG. Pierwsze doświadczenia w branży renowacji bezwykopowych zdobywał na kontrakcie w Szczecinie w 2006 r.
Od 2009 r. z powodzeniem prowadzi własne biuro projektowe GSG Industria, wyspecjalizowane w opracowywaniu dokumentacji projektowej bezwykopowych renowacji sieci. Zespół pod jego kierownictwem skutecznie promuje bezwykopowe renowacje na polskim rynku. Dzięki jego staraniom udało się zrealizować duże projekty i zastosować niszowe rozwiązania techniczne, np. technologię rur spiralnie zwijanych, burstlining statyczny kanału DN700. Obecnie kierowana przez niego spółka jest liderem na rynku polskim w wykonywaniu dokumentacji projektowych oraz przetargowych bezwykopowych renowacji sieci.