Udostępnij stronę

Andrzej Kolonko

Andrzej Kolonko

Zastosowanie rękawów CIPP w renowacji przewodów wodociągowych

Zastosowanie rękawów CIPP do renowacji przewodów wodociągowych miało miejsce na początku lat 90. XX w., a więc ponad 20 lat później niż ich zastosowanie do odnowy przewodów kanalizacyjnych. W referacie przedstawiony zostanie stan techniki w dziedzinie wykorzystania rękawów do renowacji przewodów wodociągowych w Polsce i w innych krajach.

dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianej infrastruktury podziemnej miast. Od wielu lat jest sekretarzem organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Infrastruktura podziemna miast”.
Promuje upowszechnienie nowoczesnych technologii bezwykopowych, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Prowadzi działalność dydaktyczną na wydziałach Budownictwa Lądowego i Wodnego, Inżynierii Środowiska oraz Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest promotorem magisterskich prac dyplomowych, w tym nagrodzonej w konkursie organizowanym przez PZITB.
Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i firmami, co pozwala na ciągłą aktualizację wiedzy i przekazywanie jej studentom.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym książek: „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych”, „Mikrotunelowanie” oraz „Renowacja przewodów wodociągowych metodą cementowania”
Ponadto jest autorem i współautorem trzech patentów oraz wzoru użytkowego.
Pełnione funkcje:
- sekretarz organizacyjny cyklicznej konferencji „Infrastruktura podziemna miast”
- członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Inżynieria Bezwykopowa
- członek komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
- członek ITA – AITES Polska (International Tunnelling Association)
- członek EFUC – European Forum on Underground Construction
- członek PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
- członek wydziałowej komisji dyplomowej
- członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitet Techniczny 140
Nagrody:
- Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wielokrotnie otrzymywał nagrody rektora, dziekana i dyrektora instytutu.
- 2003 – nagroda za monografię (współautor) pt. „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” na Targach Książki Akademickiej „Atena”, Warszawa 2003.
- 2007 – nagroda Ministra Budownictwa za monografię (współautor) pt. „Mikrotunelowanie”, wydanej przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.