HYBRID FORMULA
online or in person

Water Management and Flood Protection

Dear Sirs,

The 2nd edition of the Congress on Water Management and Flood Protection will be held in Krakow on September 6-8, 2023. Last year’s Congress fully confirmed the need to include rainwater in flood safety management and the need for an integrated and comprehensive approach to both topics. In post-Congress surveys, participants expressed the need to continue the Congress in a format that fosters multi-faceted discussion, identification of good practices, and knowledge sharing.

It is with all the more pleasure that we invite you to the second edition of the Congress, the sessions of which will be held in a new venue: the historic, beautifully restored building of the Bielany Water Treatment Plant, located in the most charming district of Krakow, right next to the Wolski Forest, the green lungs of Krakow.

You will be able to enjoy the extraordinary atmosphere of this place, all the more so because we have planned accommodation and the TYTAN 2023 award gala in Przegorzaly Castle and Forest Hotel, located in the heart of Wolski Forest.

Krakow. September 6 – 8, 2023. Let’s be together at the 2nd Congress on Water Management and Flood Protection.

Congress Agenda

Wednesday

6 September

9:30 – 13:00

WORKSHOPS

13:00 – 14:00

LUNCH

14:00 – 16:00

OPENING OF THE CONFERENCE
PLENARY SESSION

16:00 – 16:30

COFFEE BREAK

16:30 – 18:00

TECHNICAL SESSION
Rainwater in the combined sewer network

19:30 – 23:00

BARBECUE DINNER

Thursday

7 September

9:00 – 11:30

TECHNICAL SESSION
Flood protection

11:30 – 12:00

COFFEE BREAK

12:00 – 14:30

TECHNICAL SESSION
Water management

14:30 – 15:30

LUNCH

15:30 – 17:00

TECHNICAL SESSION
Models and strategies for managing rainwater and snowmelt infrastructure

20:00 – 2:00

GALA EVENT,
TYTAN 2023
AWARD CEREMONY

Friday

8 September

9:00 – 13:30

TECHNICAL TRIP
to the Krakow Lesisko mobile pumping station,
tours of the facilities
Dobczyce Dam

SAMPLE PARTICIPATION PACKAGES

PACKAGE
CONGRESS + WORKSHOPS

1490 PLN/person

net + 23% VAT

PACKAGE
CONGRESS

1190
PLN/person

net + 23% VAT

FREE PACKAGE
CONGRESS + WORKSHOPS*

*Does not include participation in technical excursions and meals

0
PLN/person

net + 23% VAT

ONE CONGRESS = MANY OPPORTUNITIES

Practical
workshops

Expert
lectures

Discussion
panels

Exhibition

Technical
trips

and much more

Speakers

Adrian Baranowski

Adrian Baranowski

DHI Polska Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Łódzkiej z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży utilities. Specjalista w realizacji projektów dla klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzący szkolenia oraz wdrażający systemy informatyczne w sektorze...

Michał Ceran

Michał Ceran

IMGW

Hydrolog, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2000r. związany z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, specjalista w zakresie prognozowania hydrologicznego w Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, starszy synoptyk...

Gabriel Benisz

Gabriel Benisz

Blejkan S.A.

Warsztaty: W jaki sposób zamienić uciążliwą i niewydajną sieć miejskiej kanalizacji deszczowej w system sprawny pozwalający na dalszy rozwój miasta inspekcje stały nadzór i monitoring ocena zagrożeń i skutków zaniechania ocena stanu technicznego rurociągów właściwe...

dr Jędrzej Bujny

dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu. Od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz...

Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński

BBA Pumps PL Sp. z o.o.

Menadżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży budowlanej.  Absolwent studiów MBA i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku Dyrektor Zarządzający BBA Pumps PL przedstawicielstwa holenderskiej spółki, największego na świecie...

Paweł Dąbrowski

Paweł Dąbrowski

Urząd Miasta Rumi

Studiował na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną specjalnością jest geodezja. Przez 15 lat zajmował się polową geodezją. Od 2004 r. pracuje w Urzędzie Miasta Rumi najpierw jako Naczelnik...

Jolanta Gajda

Jolanta Gajda

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Zawodowo niemal od początku związana z sektorem gospodarki komunalnej.  Od 1997 roku pracuje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp.z o.o. w Skierniewicach z...

Stanisław Drzewiecki

Stanisław Drzewiecki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika Działu Eksploatacji. Po...

Ryszard Gajewski

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Prezes zarządu spółki Gdańskie Wody, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wdraża w Gdańsku nową politykę gospodarowania wodami opadowymi opartą na naśladowaniu natury w gromadzeniu, opóźnianiu i oczyszczaniu wód opadowych....

Grzegorz Gałabuda

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kwalifikacje w zakresie: finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, doradztwa w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów...

Piotr Czarnocki

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Aktualnie radca w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Klimatu i...

Agnieszka Gądek

Agnieszka Gądek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2020 r. Kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji w Pionie Ochrony przed Powodzią i Suszą. Do jej obowiązków należy m.in. nadzór nad realizacją zadań utrzymaniowych polegających na...

Marcus Heinz

Marcus Heinz

Bank Światowy

Marcus Heinz jest przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Na swoim obecnym stanowisku nadzoruje program Banku w tych krajach, w tym projekty inwestycyjne i pomoc techniczną. Dołączył do Banku Światowego w 2011 roku i pracował również nad...

Marcin Glixelli

Marcin Glixelli

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2015 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Modelowania Systemów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Systematycznie zdobywał doświadczenie w sektorze gospodarki wodnej –...

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Pure Ventures

Tereza Hoffmannová jest dyrektorem zarządzającym w Pure Ventures, czeskiej firmie, która zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie inwestycji oraz przygotowuje plany inwestycyjne dla rozwoju firm i projektów. Specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu...

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1983 r.). Praktyk, od początku kariery zawodowej związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W 1983 roku został zatrudniony jako asystent projektanta w Biurze Projektów Zakładów Azotowych...

dr Kazimierz Koprowski

dr Kazimierz Koprowski

WFOŚiGW w Krakowie

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Finansowanie ochrony zasobów wodnych oraz przeciwdziałanie skutkom suszy Podczas wystąpienia zostaną omówione mechanizmy finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarowania wodami ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW....

Tomasz Korab

Tomasz Korab

Soletanche Polska

Technologie geotechniczne z służbie ochrony gospodarki wodnej - współpraca projektowo - wykonawcza Technologie geotechniczne wykorzystywane są w gospodarce wodnej do różnorodnych zadań. Jednym z nich jest ochrona wałów przeciwpowodziowych, gdzie świetnym rozwiązaniem...

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

Politechnika Krakowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii...

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie studiował Wydziale Metali Nieżelaznych oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od blisko 20 lat związany z branżą bezwykopową – jako wydawca, organizator konferencji i zagorzały zwolennik technologii no-dig,...

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Politechnika Warszawska

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2022 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z...

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

RETENCJAPL sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2022 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z...

Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski

Aquanet Retencja sp. z o.o.

Wojciech Ługowski jest specjalistą ds. eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej Aquanet Retencja Sp. z o.o. w Poznaniu. Zajmuje się odbiorami sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, codzienną eksploatacją sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz działaniami...

Michał Oleszko

Michał Oleszko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik Projektu „Technologie domowej retencji”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Absolwent studiów MBA dla Inżynierów i Przedsiębiorców Akademii Leona Koźmińskiego, studiów magisterskich Hydrotechnika i...

Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej.

Andrzej Osiński

Andrzej Osiński

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Pracując jako...

Hanna Madajczyk

Hanna Madajczyk

Aquanet Retencja sp. z o.o.

Udział w panelu dyskusyjnym: Wpływ charakterystyki systemu kanalizacyjnego i jego zlewni na modele zarządzania wodami opadowymi w polskich miastach. Kontrowersje, rozwiązania, dobre praktyki, prognozy

Radosław Radoń

Radosław Radoń

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wieloletni pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2018 r. z-ca dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, a od czerwca 2023 r. dyrektor RZGW w Krakowie. W swojej pracy przez lata zajmował się modelowaniem hydrodynamicznym i wyznaczaniem...

Dr inż. Klara Ramm

Dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od 20 lat. Pracowała jako dyrektor planowania i zasobów wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, była członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie oraz ekspertem w...

Dr.-Ing. Mirko Salomon

Dr.-Ing. Mirko Salomon

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Doktor inżynierii lądowej, pracuje na różnych stanowiskach w IKT od 2009 r.; obecnie jest kierownikiem ds. dalszego kształcenia. Podczas powodzi sztormowej w Niemczech w 2021 r. był zaangażowany jako organizator w pomoc w nagłych wypadkach związanych z czyszczeniem...

Paweł Sikorski

Paweł Sikorski

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. stale współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie", którą reprezentuje m.in. przed organami administracji rządowej. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych....

Robert Sołtysik

Robert Sołtysik

Soley sp. z o.o.

Remonty i modernizacje obiektów hydrotechnicznych trwale piętrzących wodę bez konieczności ich opróżniania W drugiej połowie XX wieku, gdy powstawały liczne obiekty hydrotechniczne w Polsce, standardem było okresowe opróżnianie zbiorników zaporowych na potrzeby ich...

Stanisław Szczekarewicz

Stanisław Szczekarewicz

GSG Industria sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończył podyplomowe studia Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w firmach...

Witold Sumisławski

Witold Sumisławski

Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oraz MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Właściciel firmy doradczej, menedżer o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu sektorem publicznym i prywatnym. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym w gospodarce wodnej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Twórca wizji i strategii...

dr inż. Wojciech Szpakowski

dr inż. Wojciech Szpakowski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Jest dr. inż. inżynierii środowiska oraz inż. budownictwa. Kieruje działem projektów rozwojowych w spółce Gdańskie Wody. Jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jako autor lub współautor...

Urszula Tomczak

Urszula Tomczak

Soletanche Polska

Główny Projektant i Ekspert Soletanche Polska. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, gdzie kształciła się na wydziale Inżynieria Lądowa w specjalności Mosty i Budowle Podziemne. Ukończyła także studium podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska na...

Bartosz Tywonek

Bartosz Tywonek

Wilo Polska

Kierownik ds. szkoleń i rozwoju w Wilo Group. Związany od 12 lat z branżą pompową. Odpowiedzialny za rozwój wiedzy u klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych, jak również wdrażanie nowych produktów i systemów pompowych, w tym m.in. systemów wykorzystania oraz filtracji...

Bartosz Urban

Bartosz Urban

Zinplast sp. z o.o.

Od ponad 30 lat związany z branżą budowlaną. Przez szereg lat piastował stanowiska manedżerskie w obszarze sprzedażowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z branżą wod-kan związany od 15 lat, a ostatnie trzy lata jako zarządzający sprzedażą i marketingiem w ZINPLAST...

Adam Wojtala

Adam Wojtala

Amiblu Poland Sp. z o.o.

Czy w każdym miejscu można wykonać retencję?

Winston Yu

Winston Yu

Bank Światowy

Winston Yu jest Kierownikiem Praktyki Wodnej w Regionie Europy i Azji Środkowej w Banku Światowym. Ma bogate doświadczenie w pracy nad problemami technicznymi i instytucjonalnymi w sektorze wodnym i przeprowadził kilka projektów inwestycyjnych w różnych krajach (np. w...

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

Od wielu lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce) jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Od 25 lat...

Ryszard Woszczyk

Ryszard Woszczyk

Biegły Sądowy w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Biegły Sądowy z zakresu wodociągów, kanalizacji sanitarnych i deszczowych. Ma za sobą 15 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach zajmującymi się wodami płynącymi w rzekach (Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Częstochowa, Biuro Pełnomocnika...

Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

RetencjaPL

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL. Jako ekspert w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych zajmuje się usługami doradczo-projektowymi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowych. W swoich...

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 21 lat. W 2015 roku został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim...

dr inż. Florian Piechurski

dr inż. Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Ocena kosztów renowacji rurociągów sieci wodociągowych metodami utwardzonego rękawa CIPP i wykładziny cementowej Wraz z upływem czasu pojawiają się problemy z eksploatacją rurociągów magistralnych wykonanych ze stali i żeliwa szarego. Wynikają one przede wszystkim z...

dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studiował w Politechnice Wrocławskiej, gdzie obronił doktorat w dziedzinie budownictwa. Studiował też w politechnice...

Uczestnicy o kongresie

Participation in the event guarantees contact with a whole host of experts professionally involved in various practical aspects of ‘rainwater’ management. It will also provide an opportunity to enjoy the mountainous weather and to exchange views and experiences with industry representatives. Above all, however, it will provide an answer to an important question: how to rationally build a rainwater management system in a constantly changing legal environment, and where to find the source of its financing?

dr Jędrzej Bujny
Kancelaria SMM Legal

The participation of scientists, practitioners, operators of rainwater management systems, as well as local authorities in the ‘Managing Rainwater and Drainage’ Conference is a guarantee that the exchange of experience, discussions, innovative technologies and tools presented will indicate concrete ways of solving the issue of rational rainwater management and the benefits resulting from it.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
Politechnika Krakowska

The high level of content of the conference, interesting topics concerning, among other things, legal and technical aspects, is an opportunity for participants to broaden their knowledge. It also provides an opportunity to enter the world of new technologies in the field of rainwater management.
The conference is always professionally organised and takes place in an interesting location. Its atmosphere is conducive to backstage discussions and the exchange of experiences with representatives of other companies, scientists and industry experts.

Stanisław Krusz
prezes Katowickich Wodociągów S.A.

The process of handling rainwater and snowmelt, which has been developed and is subject to systematic modification, is not only an important element of the sustainable development of a city, but above all a very important part of the adaptation policy related to the need to adapt to global climate change. In this situation, it seems extremely necessary to create a friendly space for the exchange of knowledge, experience and ideas. Therefore, the organisation of the Conference “Managing Stormwater and Drainage” is an all-round desirable area for such a joint debate.

Paweł Senderek
wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

TYTAN 2023 AWARDS

PROJECT/PRODUCT

#Attractions

Barbecue dinner

Barbecue, Scottish Evening

TYTAN 2023 Award Gala

Prize-giving ceremony TYTAN 2023, performance by Wojciech Wachułka, 360 photo booth, drink bar, dance party

Trip

Mobile pumping station Krakow Lesisko
Tour of the Dobczyce Dam facilities
Educational cruise on the Dobczycki Reservoir

Hotels and accommodation

Take advantage of preferential pricing
and book your accommodation

Congress venue

WATER TREATMENT PLANT BIELANY

Kraków

Księcia Józefa 299, 30-243 Kraków, Polska
GPS trackers: N 50°04’24.64” E 19°84’10.04”

Partners / Patrons

Politechnika Wrocławska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Kraków
Kraków
Kraków
Politechnika Wrocławska
Kraków
Kraków
PFW partner kongresu Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa
PZITS
ZMP

Golden Sponsors

Primus Line
Proma
DHI gwiop2023
Eutit gwiop
Haba-Beton
Soletanche sponsor kongresu GWIOP2023
Soley
Wilo sponsor GWIOP2023
nodigmarket

Silver Sponsors

Scalgo
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu GWIOP

Media Patronage

eGospodarka patron medialny kongres gwiop2023
Energetyka-Wodna patron medialny gwiop2023
GDMT patron medialny kongres gwiop2023
IB patron medialny kongres gwiop2023
portal inzynieria.com patron medialny kongres gwiop2023
retencja.pl patron medialny kongres gwiop2023
teraz-srodowisko patron medialny kongresu gwiop2023
wodne-sprawy
wodociagowiec
teraz-srodowisko patron medialny kongresu gwiop2023